Eva NordmarkArbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statsminister Stefan Löfven tycker inte att utredaren av las har följt direktiven om att upprätthålla balansen mellan anställd och arbetsgivare i sina förslag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Politik

Utredningen av lagen om anställningsskydd (las) presenterades nyligen, vilket har lett till kritik från flera håll. Såväl politiker som fackförbund från olika branscher anser att förslagen i las-utredningen är till fördel för arbetsgivaren och försämrar villkoren för de anställda.

Statsministern och arbetsmarknadsministern är missnöjda

Statsminister Stefan Löfven tycker inte att utredaren har upprätthållit balansen mellan parterna i sina förslag. Det var en av sakerna som regeringen efterfrågade när de tillsatte utredningen.

Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tycker att förslagen väger över betydligt åt arbetsgivarens fördel, och därför behöver justeras. Exempelvis föreslår utredningen att alla arbetsgivare ska kunna undanta fem anställda från turordningsreglerna i stället för två.

Förslagen i utredningen ska gälla om inte facket och arbetsgivaren kan förhandla fram ett bättre förslag, skriver Elektrikern.

Kommunal: Inga fördelar för den anställda

Tobias Baudin är ordförande för Kommunal. Han ser inte att förslagen i las-utredningen har några fördelar alls för den som är anställd.

Arbetsgivaren har krav på sig att ordna kompetensutveckling för de anställda som sägs upp, men först efter att uppsägningen har skett. Tobias Baudin vill att kravet även ska gälla medan den anställda fortfarande jobbar kvar, skriver Kommunalarbetaren.

Ett annat förslag är att företrädelserätten ska kortas för allmänt visstidsanställda, från tolv till nio månader. Detta kan innebära att den anställde i fråga får jobba kortare än med de tidigare reglerna.

Sveriges Ingenjörer: Hot mot svenska modellen

Även Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, anser att anställningsskyddet försämras grovt med de gällande förslagen. Obalansen i förslagen hotar hela Sveriges modell för turordningsreglerna, skriver Ingenjören.

Exempelvis är det orimligt att ta bort upplärningstiden för att en anställd ska kunna bli omplacerad och ta över någon annans jobb i stället för att bli uppsagd. Upplärningstid är en självklarhet vid nyrekryteringar och bör även vara det vid omplaceringar, menar Camilla Frankelius.

Därför ligger nu ansvaret på facket och arbetsgivarna att enas om ett förslag senast den 30 september. Camilla Frankelius tror att detta är fullt möjligt.

– Jag ser att parterna har stora möjligheter att komma överens och vi har bra dialog och samarbete.