Arbetsmarknad

Så många som varannan anställd inom vård och omsorg uppger att de ångrar sitt yrkesval. De främsta anledningarna som ligger till grund för detta är bemanning och lön. Det visar en ny rapport från ett samarbete mellan Vårdförbundet och Kommunal, det skriver Kommunalarbetaren

Enligt rapporten som presenterades i Almedalen under tisdagen behandlar arbetsgivare rekryteringsbehov olika beroende på om det är en kvinno- eller mansdominerad sektor. Inom vård och omsorg anser var sjunde anställd att arbetsgivaren inte lever upp till de bemanningsbehov som krävs för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalité.

Löner och villkor inom vård och omsorg kan hota den framtida yrkeskompetensen

Det grundläggande temat för rapporten innefattas av frågan om de rådande lönerna samt arbetsvillkoren kan komma att hota yrkeskompetensen i framtiden. Samma tema lade grunden för seminariet anordnat av Vårdförbundet och Kommunal som hölls i Almedalen under gårdagen. 

Rapporten har på uppdrag av Vårdförbundet och Kommunal granskats av Roger Mörtvik, som är tidigare statssekreterare och samhällspolitisk chef på TCO. Han fick i uppdrag att undersöka hur anställda inom vård och omsorg upplever sin arbetssituation.  

I rapporten har man gjort en jämförelse mellan två sektorer som av många skulle anses som typiskt kvinno- respektive mansdominerade. Sektorerna man valt att jämföra är vård och omsorg samt bygg- och anläggning. 

Både Vårdförbundets och Kommunals medlemmar efterlyser fler kollegor och bättre löner

Resultatet av Roger Mörtviks granskning visar att anställda inom vård och omsorg i högre grad anser sig ha sämre arbetsvillor. Detta till skillnad från de anställda inom bygg- och anläggning.

Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio menar att arbetsgivare inom kvinnodominerade sektorer behöver ta efter egenskaper från bygg- och anläggningssektorn. Genom att erbjuda bättre anställningsvillkor till sina anställda kan man även underlätta rekryteringsprocessen och få anställda som vill stanna kvar inom yrket.

Hos Kommunal ropar medlemmarna efter fler kollegor och förbättrade arbetsvillkor, det säger Kommunalsordförande Tobias Baudin. Rapporten ger arbetsgivare och politiker ytterligare anledningar till att lyssna på fackförbunden och inse behoven inom den framtida svenska välfärden. 

Ytterligare resultat från Novus-rapporten

Utöver de stora skillnader på arbetsvillkor och löner inom kvinno- respektive mansdominerade sektorer presenteras i rapporten ytterliga resultat.

  • Under det senaste året har fler än hälften av de anställda inom vård och omsorg övervägt att byta yrkesområde
  • Varannan anställd inom vård och omsorg skulle inte rekommendera yrket för en person som är på väg in på arbetsmarknaden. 
  • På grund av bland annat låga löner och bemanningsbrist har fyra av tio anställda inom vård och omsorg  ångrat sitt yrkesval.