kund betalar en beställning i butik med kreditkortOb-tillägg är pengar som läggs till utöver lönen för arbete på kvällar och helgdagar

Arbetsmarknad

Handels medlemmar vill att förbundet kämpar för högre ob-tillägg i de kommande avtalsförhandlingarna. Det säger representanter för både lagerarbetare och butiksanställda till Handelsnytt, när delegationerna träffades för att förbereda förhandlingsfrågorna.

I slutet av förra veckan samlades Handels förhandlingsdelegationer för att förbereda avtalsrörelsen. Handelsmedlemmarnas representanter för både butiksanställda och lagerarbetare var överens om att bättre tillägg för obekväm arbetstid är en viktig fråga för kommande förhandlingar.

Kräver högre ob-tillägg i de nya avtalen

2017 tecknades ett nytt lager- och e-handelsavtal, vilket ledde till att många lagerarbetsplatser drabbades av sänkt ob-tillägg. Särskilt lördagar har blivit sämre, och där måste medlemmarna kräva en höjning i det kommande avtalet, enligt Jonathon Clarke i delegationen för detta avtal.

Även inom kooperationen påverkas lagerarbetarna, eftersom deras kollektivavtal förhandlas fram när Svensk Handel redan har förhandlat fram lägre ob-tillägg. Det berättar ytterligare en representant, Tobias Täpp.

Delegationen för detaljhandelsavtalet är också missnöjda med det nuvarande tillägget för obekväm arbetstid.

– Det är åt skogen att vi inte har 100 procent ob hela dagen på helgaftnar som julafton och nyårsafton, säger Elisabeth Sandback, som sitter med i den delegationen och själv jobbar i butik.

Handels vill ställa krav om trygga anställningar

Förutom ob-tilläggen är trygga anställningar en central fråga för Handels. I de kommande las-förhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK vill förbundet lyfta fram vissa krav gällande rätten till heltid, reglering av arbetstidshyvling och avskaffning av allmän visstid.

– Vilka det blir visar sig när vi växlar avtalskrav 31 januari, säger Per Bardh, avtalssekreterare för Handels.

Om fackförbunden inte kommer överens med arbetsgivare om frågorna kommer politikerna att göra en ändring i lagen om anställningsskydd (las), i enlighet med januariavtalet.

Ettårigt avtal kan vara en risk för ob-tillägget

På grund av den osäkra situationen kring las vill många från fackets sida teckna ettåriga kollektivavtal i årets förhandlingar, för att ha möjlighet till strejk om lasfrågan hettar till under nästa år.

Elisabeth Sandback menar dock att en sådan kort avtalsperiod kan vara en nackdel. Det kan innebära att avtalet fokuserar mer på löneökningsfrågan snarare än arbetsvillkor, så som exempelvis höjda ob-tillägg.