Äldre kvinna på ett äldreboende med en kvinnlig vårdpersonal.Kommunal tar strid för sina medlemmar mot Vårdföretagen som inte vill gå med på Kommunals krav. Om parterna inte kommer överens inleds en blockad från och med fredag den 15 januari.

Tvister

Vårdföretagen har valt att inte gå med på Kommunals krav vilket har lett till varsel om strejk inom privat vård och omsorg. Om parterna inte kommer överens om en lösning bryter konflikt ut den 15 januari, skriver Kommunalarbetaren.

Efter att vårdföretagen inte gått med på Kommunals krav har förhandlingarna strandat. Vårdföretagen vill inte gå med på Kommunals krav på extra pengar till yrkesutbildade utan att det blir stora försämringar i avtalet. 

Blockad från och med fredag

Kommunal har varslat om strejk för alla deras medlemmar inom privat vård och omsorg. Till att börja med läggs en blockad på nyanställningar och mer- och övertidsarbete för alla privata vård- och omsorgsföretag.

Blockaden gäller till och med fredag den 15 januari klockan 10.00 inom äldreomsorgen och vård och behandling. För arbetsgivarna innebär det att det inte är tillåtet med mertid eller övertid och de får inte anställa ny personal. 

Om parterna inte kan enas om en lösning kommer alla medlemmar på ett antal vårdcentraler och äldreboenden att tas ut i strejk fredag den 22 januari klockan 09.00. Det handlar om cirka 800 till 900 medlemmar.

Vårdföretagarnas villkor gör det sämre för vårdpersonalen

Enligt Kommunals avtalssekreterare, Johan Ingelskog, är det förvånande att Vårdföretagarna inte vill gå med på den extra satsning som man vill ha på yrkesutbildade, något som fackförbundet fått igenom med både SKR och KFO.

För att Vårdföretagarna ska gå med på Kommunals krav vill de ha igenom vissa villkorsförsämringar. Listan på försämringar är lång. Exakt vad det gäller vill Johan Ingelskog inte gå in på, men det är försämringar som Kommunal absolut inte kan acceptera. 

Vårdpersonalens arbete kan läggas ner helt

Om Kommunal och Vårdföretagarna inte kommer överens i ett första skede kommer andra skedet innebära att arbetet läggs ned helt på ett antal äldreboenden. Eftersom varslet är upplaget på så vis att regionerna och kommunerna tar över verksamheten och personalen är det ingen samhällsfara för de boende.

Om det uppstår ett konfliktvarsel kommer det statliga Medlingsinstitutet att kopplas in för att medla mellan parterna.