Ung kvinna skrattar med laptop i knät.Just nu är ungdomsarbetslösheten rekordlåg i Sverige. På bara ett år har siffrorna minskat med 30 procent, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: GaudiLab/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

På bara ett år har ungdomsarbetslösheten i Sverige minskat med hela 30 procent, och landade i slutet av maj på 35 832 personer. Det är den lägsta siffran sedan 2008, enligt Arbetsförmedlingen. De lägsta siffrorna i landet står Hallands och Gotlands län för med 5,1 respektive 5,4 procent, vilket kan jämföras med 7,7 procent för riket som helhet.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror var 35 832 ungdomar inskrivna som arbetslösa i slutet av maj, vilket innebär en nedgång på 30 procent eller strax över 15 700 personer jämfört med samma period i fjol.

En så låg siffra har inte noterats sedan 2008, då Arbetsförmedlingen införde den nuvarande mätmetoden.

Flera faktorer bakom de fallande siffrorna

John Andersson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, nämner flera tänkbara förklaringar till de fallade arbetslöshetssiffrorna just bland ungdomar. Bland annat så har den privata tjänstesektorn öppnat upp igen, vilket har inneburit fler ingångsjobb inom exempelvis hotell och restaurang. Under pandemin var det även rekordmånga som började plugga.

 – Ytterligare en bidragande faktor är ungdomskullen är mindre nu än tidigare, säger han i ett pressmeddelande.

Gymnasieutbildning väger tungt 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar konstaterar att pandemins effekter slog hårt mot många ungdomar, och att det därför såklart är glädjande att siffrorna nu är nere på  rekordlåga nivåer.

Hon menar att det framför allt är unga med minst en gymnasieutbildning i bagaget som får jobb, vilket innebär att en fullföljd gymnasieutbildning fortfarande är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna etabelera sig på arbetsmarknaden under längre tid.

Lägst ungdomsarbetslöshet i Hallands och Gotlands län

Rikssnittet för ungdomsarbetslösheten ligger på 7,7 procent, men det är flera län som ligger lägre än så. Allra lägst arbetslöshet bland ungdomar hittar vi i Hallands och Gotlands län med 5,1 respektive 5,4 procent.

I Gotlands län har siffrorna sjunkit med hela 43,3 procent jämfört med 2021 och i Hallands län med 37,3 procent.