Närbild på person som håller om axeln på grund av smärta.En ny rapport från SBU visar på fler samband mellan arbetsmiljö och skador i bland annat armar, axlar och nacke, vilket kan göra det lättare att få arbetsskador godkända av Försäkringskassan. Foto: anut21ng Stock/Shutterstock.com

Rapporter

En ny forskningsrapport visar att det finns fler faktorer i arbetsmiljön som kan orsaka värk i armar, händer, axlar och nacke, där den som jobbar med framåt- eller bakåtböjd nacke och ofta lyfter överarmarna högt löper en större risk att drabbas. Tack vare de nya insikterna kan det nu bli lättare för exempelvis städare att få arbetsskador godkända av Försäkringskassan, skriver Fastighetsfolket.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har sett över de senaste årens studier gällande sambandet mellan arbetsmiljö och risken för att drabbas av smärtor i armar, axlar, händer, nacke och armbågar. 

Det finns nu fler studier som visar på samband mellan arbetsmiljöfaktorer och sådana besvär, och det gäller till exempel i yrken där man arbetar med framåt- och bakåtböjd nacke och gör många höga lyft med överarmarna. Städare är ett av dessa yrken.

Kan bli lättare att få arbetsskador godkända

Insikterna från SBU:s nya forskningsrapport kan göra det lättare att få en arbetsskada godkänd hos Försäkringskassan.

– Försäkringskassan brukar använda SBU:s rapport när de gör sina bedömningar om arbetsskador och ersättningar. Den här rapporten kompletterar en tidigare rapport som kom 2012, säger Helena Sandén, docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och även sakkunnig i rapporten.

Mer forskning har lett till tydligare samband

Helena Sandén menar att skillnaden mellan den gamla och nya rapporten är att man nu helt enkelt har forskat mer och kunnat dra fler slutsatser kring sambandet mellan arbetsmiljö och skador i tidigare nämnda kroppsdelar. 

Hon tillägger att de måste jobba utifrån evidens och då krävs det också att det finns tillräckligt många studier som har visat på samband.

Hoppas att rapporten bidrar till förebyggande arbete

Förhoppningen är att Arbetsmiljöverket, fackförbund och arbetsgivare ska ta till sig av kunskaperna från den nya rapporten och på så vis kunna förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar.