Ringklocka står på disk med blurrad bakgrund.En enkät som nattreceptionisten tillika säkerhets- och trygghetssamordnaren Felicia Roman skickade ut i samband med examensarbetet visar att nio av tio receptionister har upplevt hot och/eller våld på jobbet.. Foto: U2M Brand/Shutterstock.com

Undersökningar

Nattreceptionisten och den diplomerade säkerhets- och trygghetssamordnaren Felicia Roman vill öka tryggheten på jobbet både för sig själv och sina kollegor. Hon skickade ut en enkät i samband med sitt examensarbete och fick svart på vitt att många anställda i hotellbranschen utsätts för både hot och våld. Det skriver Hotellrevyn.

När Felicia Roman skulle skriva sitt examensarbete på säkerhets- och trygghetssamordnarutbildningen skickade hon först ut en enkät i Facebookgruppen Hänt på hotell. 270 personer i hotellbranschen svarade på frågorna och det visade sig att hela nio av tio receptionister har upplevt våld eller hot under arbetstid.

Felicia Roman är egentligen inte överraskad av resultatet, utan berättar för Hotellrevyn att hon själv blivit mordhotad upprepade gånger. Det som förvånade var att det var så många som drabbats.

Behövs mer utbildning

Enligt Felicia Roman måste personalen få mer utbildning i att hantera hotfulla situationer. Hon menar att det blivit extra tydligt nu under dessa två pandemiår. Många är helt nya i branschen och skulle behöva förbereda sig för sådant som faktiskt kan hända under ett arbetspass.

Ensamarbetet har ökat

Enkäten visar även att många upplever att hoten och våldet blivit värre under de senaste åren. Samtidigt ser man en ökning av ensamarbete, och i enkäten uppger hela 80 procent att de brukar jobba ensamma i receptionen.

Möjligheterna att få hjälp har förvisso blivit bättre, Felicia Roman nämner exempelvis hotelldesken hos polisen som anställda kan ringa för att få hjälp. Men problemet är att polisen inte kan göra något om situationen ”bara” känns hotfull. För att polisen ska kunna agera måste personen i fråga faktiskt göra något.

Börja prata om problemet

Förutom utbildning tycker Felicia Roman att man behöver lyfta problemet mer, och här faller ansvaret även på de anställda. Hon menar att det är vanligt att bara sopa det under mattan. Och detta till stor del på grund av att anställningarna ofta är otrygga och att man inte vågar säga till om sådant som ”ingår” i jobbet.

Men precis som Felicia Roman betonar så är det ju en stor skillnad mellan arga gäster och grova hot. Hennes tips är att skriva en rapport och säga till chefen om det senare skulle ske.

– Ingen ska behöva bli mordhotad på jobbet, säger hon till Hotellrevyn.