Arbetare sitter runt kollega som ligger på backen.Under 2021 ökade antalet arbetsrelaterade dödsfall markant jämfört med 2020. Foto: ME Image/Shutterstock.com

Rapporter

Under 2021 var det 44 personer som miste livet i jobbet, vilket är en kraftig ökning jämfört med siffran året innan dess, som förvisso var rekordlåg. Antalet arbetsrelaterade dödsfall förra året var i princip lika många som vi sett under tidigare år, skriver Arbetet.

Förra året miste 44 personer sitt liv i jobbet, däribland en fastighetsskötare och en polis som båda blev mördade. De andra 42 dödsfallen är inte våldsrelaterade utan handlar om antingen kläm- eller fallolyckor. Dessa siffror baseras på Arbetsmiljöverkets uppgifter från åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott. 

Under 2020 låg antalet arbetsrelaterade dödsfall på 27, vilket innebär att ökningen förra året var påtaglig. Även om siffran för 2020 förvisso är rekordlåg.

Antalet dödsfall i jobbet ska ner till noll

Antalet dödsfall 2021 är tyvärr i nivå med vad vi sett tidigare år. Arbetet har pratat med Gustav Sand Kanstrup, projektledare för Arbetsmiljöverkets arbete med en nollvision mot dödsolyckor, som menar att siffran så klart ska ner till noll. Ingen ska ju behöva mista livet på grund av jobbet.

Viktigt att ta lärdom för att kunna förebygga upprepade olycksfall

Enligt Gustav Sand Kanstrup är det viktigt att ta lärdom av det som hänt för att kunna sänka de alldeles för höga siffrorna i statistiken. Vissa typer av arbetsrelaterade olyckor har en tendens att upprepa sig.

– Varför lär vi oss inte så att det säkerställs att inte samma sak kan hända igen? säger han till Arbetet.

Många utredningar har lagts ner utan åtal

Just nu pågår förundersökningar om arbetsmiljöbrott när det gäller 13 av de arbetsrelaterade dödsfallen under 2021. Liknande utredningar har gjorts i ytterligare 22 fall, men samtliga har åklagare lagt ner utan åtal.