person som fyller i formulärJust nu pågår 78 förundersökningar om omställningsstödsbrott. Fem av dessa klassas som grova brott eftersom summan överstiger 250 000 kronor. Foto: Chinnapong/Shutterstock.com

Tvister

Ekobrottsmyndigheten har fått in drygt 240 ärenden från Skatteverket där man misstänker att företag har fuskat med det statliga omställningsstödet. De flesta anmälningarna handlar enligt myndigheten om brott mot vinstutdelningsförbudet. Det rapporterar Arbetet.

Företag som på grund av pandemins följder har tappat mer än 30 procent av sin omsättning kan ansöka om omställningsstöd, där staten då kliver in och hjälper till med de fasta kostnaderna. Skatteverket har enligt uppgift hittills delat ut totalt 5,7 miljarder kronor. 

Men samtidigt har myndigheten stoppat ansökningar till en summa av 1,2 miljarder kronor och till och med krävt tillbaka cirka 40 miljoner. Enligt Arbetet kan det handla om allt från slarv till uppenbart fusk.

Över 240 ärenden om misstänkt fusk

Arbetet har pratat med Ekobrottsmyndighetens (Göteborg) chefsåklagare Henric Fagher. Han samordnar utredningar om brott gällande omställningsstödet, och berättar att de har fått in över 240 ärenden från Skatteverket där man misstänker att företag har fuskat.

Det ska enligt uppgift främst handla om brott mot vinstutdelningsförbudet, men man har även registrerat fall där företag har angett felaktiga fasta kostnader.

Fem förundersökningar om grovt brott

I dagsläget pågår 78 förundersökningar på Ekobrottsmyndigheten. Fem av dessa klassas som grova brott, eftersom den sammanlagda summan överstiger ungefär 250 000 kronor. Henric Fagher berättar att det inte är något ärende som hunnit gå till åtal, men att flera nu är färdigutredda. De första åtalen beräknas komma om några månader.

Skatteverket har omfattande kontrollsystem

Enligt Henric Fagher är det många fuskförsök som stoppas redan hos Skatteverket, tack vare ett omfattande kontrollsystem. Om Skatteverket upptäcker att något inte stämmer avslås ansökan direkt.

– För att det ska betraktas som ett brott måste det finnas fara för att pengar betalas ut felaktigt. Om en ansökan stoppas i rutinkontrollen så är det inget brott, även om den innehåller direkta felaktigheter, säger han till Arbetet.

Företag måste ha varit aktiva innan pandemin

Man kontrollerar till exempel att det stödsökande företaget varit aktivt även innan coronapandemin bröt ut. Det går med andra ord inte att starta ett företag och sedan direkt ansöka om anställningsstöd. Henric Fagher tror att detta hjälper till att hålla den grova organiserade brottsligheten utanför stödsystemen.