suddig bild på servitörer som håller i tallrikar med mat och hrf:s logga i svart/vittEfter oenigheter med arbetsgivarsidan om nya avtal har HRF nu varslat om strejk. Foto: MNStudio/Shutterstock.com och pressbild/Hotell- och restaurangfacket.

Avtal Tvister

Handels är inte de enda som varslat om strejk, nu har även Hotell- och restaurangfacket (HRF) strejkvarslat efter oenigheter med arbetsgivarna gällande det nya kollektivavtalet. Bakom konflikten ligger framför allt frågorna om lön och anställningstrygghet. Det skriver Arbetet.

I fredags gick HRF ut med meddelandet att man nu varslat om strejk. Det är sex företag på sex svenska orter som berörs av strejken, som bryter ut i en första omgång den 17 november, men kan utökas i en andra del den 19 november om HRF och arbetsorganisationen Visita inte lyckats nå en överenskommelse om det nya kollektivavtalet tills dess. Kanske inte helt överraskande är det lönefrågan som ligger till grund för konflikten, men även frågan om anställningstrygghet.

Olika tolkningar av löneökningarna

Enligt Arbetet är de båda parterna överens om att man ska gå efter industriavtalets riktmärke när det gäller löneökningar. Dock verkar parterna ha olika uppfattningar om den faktiska innebörden. I avtalet inkluderas löneökningar på 5,4 procent fördelat på 29 månader, men här finns även en låglönesatsning för anställda med en månadslön på under 26 100 kronor. Facket menar att låglönesatsningen ska gå utöver de 5,4 procenten, medan arbetsgivarna hävdar att den ska inkluderas.

Inte första gången låglönesatsningen orsakar stridigheter

Det är inte första gången det uppstår oenigheter mellan parterna när det gäller låglönesatsningens egentliga innebörd. Även under avtalsrörelsen 2017 hade flera branscher svårt att komma överens. Arbetet har pratat med HRF:s ordförande Malin Ackholt. Hon får frågan om det är olyckligt att låglönesatsningsfrågan ännu en gång är svårtolkad, men svarar att det snarare är olyckligt att arbetsgivarna inte följer industrins överenskommelse. Även om arbetsgivarsidan inom industrin menar att satsningen ska ingå i de 5,4 procenten.

– Men vår bild är att förbunden inom industrin har uppfattningen att låglönesatsningen ligger därutöver och vi följer den samordning vi har inom LO-familjen, säger Malin Ackholt till Arbetet.

Kräver säkrare anställningar

Bakom oenigheterna ligger som sagt även frågan om anställningstrygghet, och Malin Ackholt menar att det just i hotell- och restaurangbranschen ofta finns stor osäkerhet gällande sysselsättningsgrad. Här har facket kommit med olika lösningar för att anställda ska bli tryggare när det gäller arbetsnivån varje månad och därmed hur mycket lön som kommer in på kontot.

Branschen hårt drabbad av pandemin

Coronapandemin har slagit hårt mot hotell- och restaurangbranschen. Visitas vd Jonas Siljhammar menar att det är oansvarigt av facket att varsla om strejk under rådande kris, och att det riskerar att göra situationen värre för medlemmarna.

Enligt Malin Ackholt är man mer än medveten om situationen i branschen, och att man i det här läget, precis som vanligt när det gäller samordningsarbete, har utgått från en nivå som hela marknaden ska kunna hantera.