finansminister magdalena anderssonRegeringen med stödpartier har beslutat att förlänga det tillfälligt slopade karensavdraget fram till årsskiftet. Dagens Nyheter har pratat med finansministern Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nya regler

I våras beslutade regeringen att tillfälligt slopa karensavdraget i syfte att dämpa effekterna av coronapandemin. I september skulle avdraget återgå till det normala, men nu meddelar regeringen att det slopade karensavdraget förlängs till årsskiftet. Det skriver Dagens Nyheter.

När pandemin härjade som värst i mars tog regeringen beslutet att tillfälligt slopa karensavdraget. Det var en krisåtgärd för att få människor, även de som kanske inte är så ekonomiskt starka, att stanna hemma trots mildare sjukdomssymtom. Planen från början var att karensavdraget skulle börja gälla igen i september, men eftersom det ännu inte går att sätta ett slutdatum för pandemin har regeringen med stödpartier beslutat att förlänga det slopade avdraget fram till den 31 december 2020.

– Det är en viktig förlängning för att stoppa smittspridning, säger finansministern Magdalena Andersson (S) i en skriftlig kommentar till Dagens Nyheter.

Större möjligheter för fler människor

Beslutet att förlänga det slopade karensavdraget, en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, innebär även att det slopade sjukintygskravet de första två veckorna förlängs till årsskiftet. Regeringen meddelade också att arbetsgivaren ska få ekonomisk kompensation för den del av sjuklönekostnaden som ligger över det normala, och att det ska finnas möjlighet att få tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Åtgärder för 3,9 miljarder kronor

Med sina sjukförsäkringsåtgärder strävar regeringen efter att bromsa spridningen av coronaviruset i samhället och minska trycket på sjukvården. Samtidigt vill man öka den ekonomiska tryggheten, och som Magdalena Andersson (S) skriver till Dagens Nyheter, ge människor med mindre ”ekonomiska marginaler” möjligheten att stanna hemma även vid lättare symtom. Åtgärderna beräknas uppgå till 3,9 miljarder kronor.

Enligt Magdalena Andersson finns i dagsläget inga planer på att avskaffa karensavdraget permanent.

Regeringens åtgärder i helhet

Regeringen föreslår att åtgärderna nedan förlängs fram till årsskiftet

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall