kvinna fyller i formulärPandemin har lett till högt tryck på Sveriges omställningsorganisationer. Sommaren har varit relativt lugn

Arbetsmarknad

Hos Sveriges omställningsorganisationer har efterfrågan på stöd varit rekordstor under året. Föga förvånande var trycket som störst under våren för att sedan lugna sig något under sommarmånaderna. Det finns fortfarande många frågetecken gällande hösten, men man rustar sig för att kunna ta emot en andra våg. Det rapporterar Arbetet.

Med två miljoner anställda inom LO-förbunden är Trygghetsfonden TSL är landets största omställningsorganisation. Under våren var trycket på omställningsstöd rekordhögt och i april registrerdes hela 7 594 ansökningar. Nu har TSL dock sett en tydlig nedgång, och augusti registrerades ”bara” 1 550 ansökningar.

– Det stora frågetecknet framöver är vad som händer med permitteringarna, om de dras tillbaka och om det leder till uppsägningar. Det gäller framförallt industrin men också inom handeln och hotell- och restaurang, säger Caroline Söder, vd på TSL, till Arbetet.

Väl rustade för högtryck

Under årets första sex månader tog TSL emot 26 000 ansökningar om omställningsstöd, vilket kan jämföras med cirka 10 000 till 15 000 ansökningar tidigare år. Enligt Caroline Söder har man inte haft några större problem att stå emot det extremt höga trycket. Redan i mars, när pandemin var ett faktum men innan det första stora varslet kom, hade TSL förberett verksamheten ordentligt.

Hektisk tid även för Trygghetsrådet

Även Trygghetsrådet TRR har haft fullt upp under året. Från mars till och med sista augusti registrerades 15 206 ansökningar om stöd, vilket är dubbelt så många om man ser till motsvarande period 2019. Erica Sundberg, TRR:s operativa chef, menar att det är svårt att ställa en prognos för hur det blir framöver och att det fortfarande finns många frågetecken. Kommer en andra våg av pandemin? Hur snabbt kommer Sveriges ekonomi på fötter igen?

Även om TRR räknar med att arbetslösheten kommer öka bland tjänstemännen, har man även sett några positiva trender. Enligt Erica Sundberg är det till exempel många som börjar studera – för att utvecklas inom sitt yrke eller för att testa på något helt nytt.