suddiga personer rör sig på tom arbetsplatsEnligt Arbetsmiljöverket skulle las-utredningens förslag kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön. Foto: ImageFlow/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Om förslagen i las-utredningen träder i kraft finns det enligt Arbetsmiljöverket flertalet faktorer som skulle kunna påverka arbetsmiljön, men det är framför allt tre av dessa som myndigheten vill lyfta lite extra. Det skriver Arbetet som pratat med Arbetsmiljöverkets jurist Johanna Ingemansson Christiansson.

Många av de större remissinstanserna har dröjt med sina svar gällande den minst sagt heta las-utredningen –  en utredning som i korta drag innebär att las-förslagen ska genomföras om de förhandlande parterna inte kan enas om ett beslut. Och det har de alltså inte gjort. Svenskt Näringsliv och PTK säger ja, medan LO säger nej. 

Arbetsmiljöverket lägger stort fokus på vilka effekter las-förslagen kan ha på själva arbetsmiljön. Enligt myndigheten finns det flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke, men det är framför allt tre som de lyfter i sitt svar till regeringen.

Ökad oro för uppsägningar

Ett av förslagen är att fler ska kunna undantas från turordningsregeln vid arbetsbrist. Arbetsmiljöverket menar att detta skulle kunna leda till större oro för uppsägning, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på arbetsmiljön. Arbetet har pratat med myndighetens jurist Johanna Ingemansson Christiansson. 

– Vi har inte tagit ställning till om förslaget i sig leder till fler uppsägningar eller inte. Men vi menar att det finns en risk för ökad oro för uppsägning när det blir förändringar i lagen om anställningsskydd, säger hon till Arbetet.

Oklarheter om kompetensutveckling på individnivå

Utredningen föreslår även att arbetsgivaren ska bli skyldig att erbjuda kompetensutveckling till personer varit anställda minst sex månader. Enligt Arbetsmiljöverket kan kompetensutveckling i en mer individualiserad form påverka arbetsmiljön, eftersom det finns risk för oklara ramar. Om förslaget träder i kraft menar myndigheten att informationen från arbetsgivare till arbetstagare måste göras extra tydlig.

Fler nyanställningar kräver uppdaterade introduktionsrutiner

Slutligen lyfter Arbetsmiljöverket vikten av väl fungerande rutiner för introduktion av nyanställda. Johanna Ingemansson Christiansson menar att det så klart alltid är viktigt med bra introduktionsrutiner på en arbetsplats, men att det är ännu viktigare om ruljansen på arbetsmarknaden ökar.