kvinnlig lärare har huvudvärk i klassrumSkol- och fritidshemspersonal är extra utsatta för smitta

Arbetsmarknad

Regeringen utlovar ett förslag gällande utökad smittbärarpenning för riskgrupper för covid-19. Enligt Lärarnas tidning återstår nu uppgiften att definiera vilka sjukdomar och tillstånd som i så fall ska räknas till riskgrupperna.

Personal inom skola, förskola och fritidshem är extra utsatta för smitta på arbetet. De kan inte jobba hemifrån eller hålla avstånd till eleverna, och inte heller använda skyddsvisir som arbetare inom andra samhällsområden.

Lärarförbundet har därför, tillsammans med andra fackförbund, begärt att skolpersonal som tillhör riskgrupper för covid-19 ska kunna få smittbärarpenning för att stanna hemma från arbetet.

Smittbärarpenningen kan utökas till att inkludera riskgrupper

Smittbärarpenning är en ersättning som Försäkringskassan beviljar till personer som konstaterats bära på smitta, och därför inte får komma till arbetet, även om de inte känner sig sjuka.

Nu har Moderaterna lämnat ett förslag till riksdagen om att utöka smittbärarpenningen, så att den kan beviljas även till personer tillhörande riskgrupper som ännu inte drabbats av covid-19.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar det här beskedet.

– Det känns bra att politikerna har lyssnat på oss och att de inser värdet i att säkra ersättning för den målgrupp som inte kan utföra jobbet hemifrån.

Ingen tydlig definition av riskgrupper

Socialstyrelsen har nu i uppdrag att avgöra vilka tillstånd och sjukdomar som gör att en person tillhör en riskgrupp. Detta blir en utmaning, enligt socialminister Lena Hallengren. Hittills är det bara äldre över 70 år som varit den klart definierade riskgruppen.

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, bekräftar att ingen data visar några tydliga sammanhang mellan specifika kroniska sjukdomar och allvarliga fall av covid-19. Till exempel kan covid-19 vara farligt för en del med sjukdomen diabetes, men inte för alla diabetiker.

Statsepidemiolog: Prata med din läkare

Det enda hanteringssättet som Anders Tegnell kan se i dagsläget är att var och en som kan tillhöra en riskgrupp pratar med sin läkare för att bedöma riskerna. Har man till exempel visat extra stor känslighet mot luftvägsinfektioner förut?

– Det får väldigt konstiga konsekvenser om vi pekar på alla diabetiker när förmodligen 90 procent av dom inte har någon större risk än vem som helst, säger Anders Tegnell till Lärarnas tidning.