Ben bakom röd pil går nedför blå trappa.Under årets nio första månader minskade antalet medlemmar i a-kassan med 10 878 personer. Foto: NeoLeo/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Mellan januari och september i år minskade antalet medlemmar i a-kassan med 10 878 personer, vilket motsvarar en tillbakagång på 0,3 procent. Siffran kan tyckas blygsam, men enligt Sveriges a-kassor är det ändå en utveckling som sticker ut när man tänker på den enorma tillväxten under förra året.

Under årets tre första kvartal har antalet medlemmar i Sveriges a-kassor minskat med 10 878 personer. Det motsvarar en tillbakagång på 0,3 procent, vilket minst sagt är ett trendbrott mot förra årets markanta tillväxt på 7,3 procent.

Förklaringen bakom den enorma medlemsökningen förra året är dels det ostabila läget på arbetsmarknaden till följd av pandemins utbrott, dels de tillfälliga regler som regeringen lanserade i syfte att dämpa de värsta effekterna. Till exempel ett högre ersättningstak, slopade karensdagar och generösare villkor gällande inkomstbaserad ersättning.

Pandemin fick fler att inse vikten av säkrad inkomst

Tomas Eriksson, kanslichef för Sveriges a-kassor, menar att förra årets kris fick många att inse hur viktigt det är att säkra sin inkomst i en a-kassa. Efter flera år med en riktigt stark arbetsmarknad överlag blev pandemins utbrott ett bryskt uppvaknande. När man nu har sett stark återhämtning i flera branscher tror han att många upplever läget som stabilare överlag, och att ett medlemskap därför inte känns lika aktuellt.

– Samtidigt gäller samma princip med arbetslöshetsförsäkringen som med andra försäkringar – det bästa är att teckna försäkringen och skydda sin inkomst innan olyckan är framme och man blir arbetslös, säger han i ett pressmeddelande.

I sex a-kassor ökar medlemsantalet

Medlemsantalet har minskat i majoriteten av landets 25 a-kassor, men i sex av dem har utvecklingen gått åt motsatt håll. I Visions, Transports, Sveriges arbetares, Fastighets, Byggnads och Akademikernas a-kassa har medlemsantalet ökat under de senaste nio månaderna.