spårvagn i göteborg med solnedgång i bakgrundenTåg- och spårvagnspersonal i Skåne och Göteborg är oroliga för smitta när trycket i kollektivtrafiken ökar igen. Foto: Maximilian Martin/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Personal på tåg och spårvagnar i Skåne och Göteborg är oroliga för att bli smittade när trafiken nu börjar återgå till det normala. På Östgötapendeln ser man däremot positivt på trafikökningen. Det skriver Arbetet, som har pratat med representanter från fackförbunden Seko och Kommunal

I takt med att både skolor och arbeten startar igen efter sommarlov och semestrar ökar även trycket i kollektivtrafiken. Efter vårens virusutbrott och aggressiva smittspridning är det många som arbetar ombord på tåg och spårvagnar i Skåne och Göteborg som nu är oroliga för hur det ska bli till hösten.

Effektivare åtgärder behövs

Under våren kom ett skyddsombudsstopp mot biljettkontroller ombord på tågen, men detta backades inte helt av Arbetsmiljöverket. Kontrollerna återupptogs med begränsningen att de inte får utföras av anställda som är i riskgrupp, och inte heller om det är för trångt. Enligt Ola Brännström, Sekos huvudskyddsombud för Pågatågen i Skåne, behövs effektivare åtgärder.

– De som är i direkt riskgrupp är ju undantagna, men det finns andra som är oroliga för att till exempel ta med smitta hem, säger han till Arbetet och tillägger att det optimala skulle vara begränsad eller helt utebliven biljettkontroll.

Bättre läge för Östgötapendeln

I våras drogs turtätheten ned för att lätta på trycket i kollektivtrafiken och minska risken för smittspridning. Så även på Östgötapendeln. Maria Sääf, Sekos klubbordförande är dock glad över att trafiken nu är tillbaka till det normala igen och menar att läget har förbättrats avsevärt sedan i våras. Hon ser positivt på de åtgärder som vidtagits, men tillägger att man får se hur saker och ting utvecklar sig nu under hösten, och vad man kan göra för att förhindra eventuell trängsel ombord.

Försämrat förarskydd på spårvagnarna

Ett skyddsombudsstopp mot biljettkontroller var på gång även ombord på Göteborgs spårvagnar, men i stället kom beslut om avspärrningar för att skydda förare som själva måste åka med spårvagnen mellan sina olika turer.

Arbetet har pratat med Johan Kanmert, huvudskyddsombud på fackförbundet Kommunal. Han berättar att avspärrningarna nu har minskat och att man i stället ska sätta upp plexiglas för att skydda spårvagnarnas mindre utrymmen. Johan Kanmert menar att de nya reglerna är en försämring, och att facket vill ha tillbaka de tidigare avspärrningarna för att göra arbetet säkrare för spårvagnspersonalen.