Bagagelastare med reflexväst som böjer sig för att ta upp resväska som ska lastas på bagageband upp på planet.Transportarbetarförbundet förbereder sig redan nu för att avtala fram nya kollektivavtal under 2020. Foto: Av Christian Lagerek/Shutterstock.com

Avtal

Under 2020 kommer Transports kollektivavtal att löpa ut vilket kommer göra att en ny stor lönerörelse startar. Redan nu har förbundet börjat förbereda sig genom att genomföra avtalsråd som ska arbeta fram olika strategier för varje bransch rapporterar Transportarbetaren.

Det är två år sedan som arbetsgivare och Transport förhandlade fram ett treårigt avtal för nästan hela arbetsmarknaden och nu är det snart dags igen. Redan nu har förbundet börjat förbereda sig men man har valt ett nytt arbetssätt.

Transportarbetarförbundet har utsett specifika avtalsgrupper som ska analysera de olika yrkesområdenas förutsättningar noggrant. Under fyra dagar kommer 200 deltagare samlas på Transports specialkonferenser som berör cirka 15 avtalsområden.

Förbundet ska förändra sitt sätt att arbeta och vad man kan förändra

Enligt Tommy Wreeth som är förbundsordförande finns det flera fördelar med den nya ordningen som kommer leda till att förbundet är bättre förberedda inför nästa stora förhandling gällande nya kollektivavtal.

Bland annat så behöver förbundet genomlysa branscherna och titta på hur de i framtiden kan utvecklas och vad som kan hända med robotisering och automatisering. Tidigare har förbundet inriktat sig på att ta fram krav som är konkreta och som medlemmarna vill att förbundet ska driva mot arbetsgivarna.

Nu vill förbundet titta på helheten och vad som är sannolikt att man kan förändra, vilka krav som arbetsgivarna klarar av och vilka som de måste driva den politiska vägen. Ett exempel är taxiförarna som har en märklig procentlön. Där måste förbundet bli bättre på att få med sig politikerna och att mobilisera taxiförare om det är så att förarna vill ta bort procentlönen.

Transport bjöd in ”fienden” till talarstolen

De första avtalsgrupperna har redan träffats och och om ytterligare två veckor är det dags för övriga. 

Transport bjöd in en ”fiende” till första konferensgenomgången vilket var vd:n för Transportgruppen Mattias Dahl som fick en halvtimme i talarstolen.

Enligt Dahl har flera av deras kollektivavtal inte moderniserats eller utvecklats från arbetsgivarsidan. För att förtydliga vad de vill ha för att avtalen ska överleva är de beredda att ge saker för att få saker.

Vidare deklarerade Dahl att han oroade sig för att facket kan tappa medlemmar och att löneökningarna blir för stora när konjunkturen viker, vilket kanske var lite överraskande.

En annan av de inbjudna gästerna i talarstolen var Torbjörn Johansson som är LO:s avtalssekreterare. Johansson framförde att LO, till kommande avtalsrörelse utformat 14 långsiktiga krav som bland annat handlar om anställningsformer, löner och försäkringar.

Vidare är de låga pensionerna ett bekymmer enligt Johansson. De har försökt att göra något åt det problemet i flera avtalsrörelser då de inte kan ha LO-medlemmar som arbetar heltid men som riskerar att bli fattigpensionärer. De måste ske en höjning av avsättningarna till pensionssystemet. 

Förutom det har man också ställt krav på förbättrade arbetsmiljöer och förtidspensionering. Om människor kommer behöva arbeta högre upp i åldrarna måste det finnas bättre möjligheter till förtidspensionering. 

I framtiden ska fackförbundet vara bättre förberedda

Peter Winstén som är avtalssekreterare var optimistisk när han talade till de 125 deltagarna. I sitt tal sa han bland annat att de skulle samla all sin kompetens för att varje område ska kunna analyseras. De ska veta åt vilket håll branscherna är på väg och vad de vill och att de ska vara väl förberedda när de sätter sig vid förhandlingsborden.