Illustration på kvinna som springer uppför mynthögar mot en grön flagga.Årets Ungdomsbarometer visar att bra lön har blivit en allt viktigare faktor för ungas val av utbildning och arbete. Bild: eamesBot/Shutterstock.com

Rapporter

Den senaste rapporten från studien Ungdomsbarometern visar att bra lön är en faktor som har blivit allt viktigare när unga väljer gymnasieutbildning och jobb. Men intresse och bra kollegor är fortfarande ännu viktigare. Det skriver Transportarbetaren

Ungdomsbarometern är Sveriges största ungdomsstudie, där personer mellan 15 och 24 år har fått berätta om sin inställning till fack och arbetsliv. I årets upplaga framgår det att förväntningarna på en bra lön har ökat under de senaste åren, och är idag en allt viktigare faktor för valet av gymnasieutbildning och arbete.

Dock så är intresse och bra kollegor fortfarande ännu viktigare när unga väljer utbildning eller jobb.

Elever på fordon-och transportprogrammet trivs bäst med sin utbildning

Enligt årets studie är gymnasieelever på fordon- och transportprogrammet den grupp där flest uppger att de är nöjda och trivs med sitt val av yrkesutbildning. Många av dem svarar även att de skulle rekommendera andra att hoppa på samma utbildning.

Fler är tveksamma till att gå med i facket

Deltagarna i studien har även fått berätta hur de ställer sig till att gå med i facket, och det visar sig vara en allt större grupp som känner sig tveksamma. Däremot är intresset bland unga yrkesverksamma som har gått ett yrkesförberedande program större än bland unga arbetare som har gått en högskoleförberedande utbildning.

Medlemsavgiften kan avgöra

Av de som är med i facket uppger många att de har valt att gå med för att de ser fördelar med att ha en större organisation bakom sig, men även för att medlemskapet är gratis så länge man studerar.