Diagram över utbetalningarna från a-kassan under olika kvartal.Efter en lång period av minskande utbetalningar från a-kassan, vände trenden under det första kvartalet 2022. Bild: Sveriges a-kassor

Rapporter

Man har nu sett lite av ett trendbrott när det gäller utbetalningarna från a-kassan. Efter stadiga nedgångar under cirka ett och ett halvt år började utbetalningarna öka över landet som helhet under det första kvartalet 2022.

I slutet av 2020 började utbetalningarna från a-kassan att minska, och siffrorna har sedan dess fortsatt att falla. Men under det första kvartalet 2022 bröts den trenden.

Jämfört med det sista kvartalet 2021 ökade utbetalningarna med 0,3 procent och landade på 4 294 miljoner kronor.

Trendbrottet visar hur viktigt det är att vara medlem i a-kassan

Sveriges a-kassors kanslichef Tomas Eriksson konstaterar att den tydliga trenden med minskande utbetalningar nu verkar ha bytt riktning.

– Trendbrottet understryker vikten av att vara medlem i a-kassan för att vara trygg genom arbetslivet, tillägger han i ett pressmeddelande.

Måttlig ökning för Kommunals a-kassa

Kommunals a-kassa, landets tredje största om man ser till antalet medlemmar, har noterat en ökning. Men hittills är det bara måttliga siffror det handlar om. Helena Wågberg, kassaföreståndare på Kommunals a-kassa, menar att det är mer eller mindre normalt att se en liten ökning så här i början av ett nytt år.

Det är exempelvis inte alla medlemmar som säsongsarbetar inom den gröna sektorn som har fått sina uppdrag eller scheman än. Enligt Wågberg går arbetslösheten bland medlemmarna generellt sett alltid ner under våren och försommaren.

Stora skillnader mellan olika delar av landet

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens siffror skiljer det sig dock rätt rejält mellan olika delar av landet. På Gotland och i Dalarna ökade utbetalningarna från a-kassan som mest med hela 14,8 procent. Det kan jämföras med Stockholm där man tvärtom noterade en minskning på 4,9 procent jämfört med det sista kvartalet 2021.