Närbild på läkare som skriver intyg.I utredningen "Rätt förutsättningar för sjukskrivning" föreslår man att regeringen vidtar en rad åtgärder. Foto: JOKE_PHATRAPONG/Shutterstock.com

Nya regler

I torsdags presenterades förslag från den särskilda utredningen “Rätt förutsättningar för sjukskrivning”. Utredaren föreslår bland annat att man ska ta fram enklare sjukintyg vid kortare sjukskrivningar, göra läkarintyget mer ändamålsenligt och att man tillsätter en nationell samordnare för att driva på samarbetet mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen och vården. Det rapporterar Publikt.

På uppdrag av regeringen har utredaren Marina Tuutma sett över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, och även vikten av samarbete mellan yrken inom hälso- och sjukvården för läkares arbete med sjukskrivningar. 

Utredningen, som går under namnet “Rätt förutsättningar för sjukskrivning”, ger inga förslag på lagändringar, utan föreslår i stället att regeringen ska vidta vissa åtgärder.

Vill införa enklare sjukintyg för att frigöra resurser till mer komplexa ärenden

Ett av förslagen är att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns att ta fram enklare sjukintyg för kortare sjukskrivningar. Syftet är att frigöra resurser som då kan läggas på mer komplexa ärenden.

Läkarintyget ska bli mer ändamålsenligt

Utredningen föreslår även att de två myndigheterna i samarbete med relevanta aktörer inom hälso- och sjukvården och arbetsmarknadens parter utvecklar läkarintyget så att det blir mer ändamålsenligt än vad det är i dag.

Ska tillsätta en nationell samordnare

Ett fjärde förslag från utredningen är att man ska tillsätta en nationell samordnare under en begränsad period, som ska agera drivkraft i samarbetet mellan Försäkringskassan, Socialtjänsten och vården.