närbild på man som blåser i visselpipaLagförslaget säger att alla verksamheter med minst 50 anställda måste ha kanaler för att rapportera problem internt. Foto: BlueSkyImage/Shutterstock.com

Lagar

Det ska bli lättare för anställda att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen. Det är syftet med ett nytt lagförslag som regeringen har lämnat på remiss. Den så kallade visselblåsarlagen är grundad i ett EU-direktiv och kan införas redan senare i år.

Visselblåsare är ett begrepp för någon som uppmärksammar missförhållanden i en verksamhet, till exempel till sitt fackförbund.

Tyvärr kan det vara en ganska utsatt position, eftersom man sätter sig upp mot sin arbetsgivare. Många kan dra sig från att larma om missförhållanden på grund av rädslan att behandlas sämre eller rentav bli av med sitt jobb – även om det är förbjudet att straffa visselblåsare på det sättet.

Att larma ska inte ge risk för uppsägning eller utfrysning

Det här vill regeringen nu ändra på. De har därför lämnat ett förslag på remiss till lagrådet om en ny visselblåsarlag. Lagen skulle innebära att verksamheter med 50 eller fler anställda är skyldiga att ha interna kanaler där medarbetare kan rapportera missförhållanden.

– Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, i ett pressmeddelande.

Lagförslaget omfattar alla typer av arbete

Om förslaget blir lag gäller den inte bara för anställda i sådana verksamheter som omfattas. Egenföretagare, företagsledare och ägare av verksamheterna omfattas också, liksom volontärer, praktikanter och arbetssökande. Alla som bidrar till en verksamhet ska få möjlighet att rapportera problem på arbetsplatsen.

Den nya lagen ska ersätta de befintliga reglerna

Det finns redan en lag som förbjuder arbetsgivare från att straffa anställda som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen. Den infördes 2017. 

Men nu har EU infört en ny lagstiftning som ställer andra och även fler kvar på Sverige än vi hade tidigare. Det är anledningen till att lagförslaget nu har kommit till.

Enligt förslaget ska den nya visselblåsarlagen börja gälla den 17 december redan i år.