Svenska polisvapnet på en polisuniformPolisens ledningscentral i region väst har anmälts till Arbetsmiljöverket för att ha infört 60 timmarsveckor. Foto: bildfokus.se/Shutterstock.com

Arbetsrätt

En av Polisens regionala ledningscentraler har anmälts till Arbetsmiljöverket för att ha infört arbetscheman med 60 timmars arbetsveckor. Skyddsombudet Björn Johnsson är orolig för personalens hälsa och lyfter att arbetsuppgifterna är för krävande för så långa arbetsdagar, skriver Publikt.

Enligt ett nytt schema för Polisens ledningscentral i region väst kommer personalen i perioder att få arbeta nästan 60 timmar i veckan. Från och med den 20 maj gäller dessa arbetstider för tre veckor under en åttaveckorsperiod.

De extra timmarna kommer att kompenseras under de resterande fem veckorna. Men så intensiva arbetsdagar är ändå en risk för arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Det menar huvudskyddsombudet Björn Johnsson.

– Med så pass ansträngande arbetsuppgifter som man har måste man ha möjlighet att förena arbetsliv med fritid, familjeliv och möjlighet till återhämtning, säger han till tidningen Publikt.

Ökad risk för stress och psykisk ohälsa

Av den anledningen har Björn Johnsson nu anmält regionledningscentralen till Arbetsmiljöverket. Han menar att arbetsgivaren inte har gjort någon riskbedömning innan de valde att förlägga arbetstiderna på det här sättet.

Personalen på ledningscentralen har redan uppmärksammat att de långa veckorna innebär större risk för stress och annan psykisk ohälsa, menar skyddsombudet.

Från arbetsgivarens sida försvarar man beslutet och menar att det har gjorts en riskbedömning.

Arbetstiderna är svar på önskemål från de anställda

Ledningscentralens chef Håkan Lidberg säger att arbetsschemat är en lösning på den personalbrist som råder vissa delar av dygnet. Schemat innebär också att de anställda får fler lediga helger, vilket är ett önskemål som de anställda har uttryckt. Arbetstiden framför skärm kommer också att bli kortare.

Angående arbetsmiljön håller Håkan Lidberg med om att arbetspassen kommer att vara krävande och lyfter att det har tagits med i beräkningen.

– Där är det noga att man följer arbetstidsavtalet så att man får återhämtning mellan arbetspass, och vi har ordentlig vila mellan passen.