Två ingenjörer diskuterar i fabriksmiljö.Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörer rör sig ner mot rekordlåga nivåer. Foto: Party people studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar fortsätter arbetslösheten att sjunka, och man ser även att långtidsarbetslösheten går nedåt. Men enligt Ingenjören skiljer sig siffrorna mellan de olika inriktningarna, och det gäller särskilt för civilingenjörer.

Snart är antalet arbetslösa ingenjörer nere på den lägsta nivån sedan 2012. I april landade arbetslöshetssiffran på 0,9 procent, vilket tidningen Ingenjören jämför med 1,8 procent arbetslösa bland Akademikernas a-kassas medlemmar och 6,8 procent arbetslösa i landet som helhet.

Olle Dahlberg, utredare på Sveriges Ingenjörer, beskriver siffrorna som ljusa och menar att de ger de som kommer från högskolan ut på arbetsmarknaden bra förutsättningar för att få ett jobb som matchar önskemålen.

Långtidsarbetslösheten allt lägre

Man kan även se att antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i 13 månader eller mer) ingenjörer går ner, och nu är siffran lägre än under hösten 2021. Då höll det sig runt 450 personer, men i januari i år började siffran röra sig nedåt och så har det alltså fortsatt. I april landade antalet långtidsarbetslösa på 407 personer.

Obefintliga skillnader mellan högskoleingenjörsinriktningarna

Siffrorna skiljer sig mellan de olika ingenjörsinriktningarna, men skillnaderna är olika stora. Tittar man på aprilstatistiken för högskoleingenjörer så var skillnaden mellan inriktningarna i princip obefintlig. Elektroteknik stod för lägst arbetslöshet med 0,9 procent, medan byggteknik stod för den högsta siffran med 1,1 procent.

Överraskande nog hade arbetslösheten bland högskoleingenjörer inom datateknik ökat från 0,8 procent i december 2021 till 1,1 procent i april 2022. Olle Dahlberg menar dock att det kan gå lite upp och ner, och att ökningen egentligen inte är så anmärkningsvärd.

Större skillnader mellan civilingenjörsinriktningarna

Statistiken för civilingenjörer skiljer sig desto mer mellan de olika inriktningarna. Våg och vatten stod för den högsta arbetslösheten i april med 1,2 procent. Det är tre gånger högre än lantmäteri som landade på extremlåga 0,4 procent.

Kombinationen teknisk fysik och elektro, men även de som går under Övriga civilingenjörsinriktningar, hade en arbetslöshetssiffra på 0,6 procent i april. Datateknik låg en tiodels procentenhet över.

Lägre arbetslöshet bland samtliga åldersgrupper

Det visar sig även att arbetslösheten sjunker bland alla åldersgrupper. Siffrorna dalar som mest i den äldsta och yngsta åldersgruppen. Bland 25–29-åringarna har arbetslösheten gått ner med 1,3 procentenheter, och bland 60–64-åringarna med 1,7 procentenheter.