Personer sitter mittemot varandra vid bord.Medlarna i årets avtalsrörelse har föreslagit ett treårigt avtal, men facken inom industrin sätter bestämt ner foten. Foto: Dragon Images/Shutterstock.com

Avtal

Fackförbunden inom industrin, bland annat Unionen, har sagt nej till medlarnas förslag om ett treårigt avtal – det första budet i den pågående avtalsrörelsen. Facken anser att det är för långt och har meddelat att de kan sträcka sig till max två år, så länge det andra året är uppsägningsbart. Det skriver Kollega.

Årets avtalsrörelse är igång och det har, precis som Kollega beskriver det, redan börjat “hetta till”. Fem av förbunden inom industrin håller just nu på att förhandla med arbetsgivarsidan, företrädd av bland annat Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen, där kravet är löneökningar på 4,4 procent och ett ettårigt avtal.

I fredags lämnade medlarna ett första förslag på hur avtalet skulle kunna se ut. Deras bud är ett treårigt avtal, vilket facken anser är alldeles för långt.

Skulle kunna sträcka sig till ett tvåårigt avtal

I ett pressmeddelande skriver förbunden att de skulle kunna sträcka sig till avtal på två år, men inte längre än så. Och förutsättningen för att de ska gå med på ett tvåårigt avtal är att det andra året är uppsägningsbart.

Teknikföretagen också skeptiska till ett längre avtal

Det är inte bara från fackligt håll förslaget om ett treårigt avtal har mötts med skepsis. Teknikföretagen ser inte heller positivt på ett längre avtal. Det osäkra världsläget gör det svårt att bedöma utvecklingen, vilket de menar även dämpar möjligheterna att ta fram ett långt avtal.

Industriarbetsgivarna vill ha ett långt avtal

Till skillnad från teknikföretagen ställer sig Industriarbetsgivarna positiva till förslaget om ett längre avtal. De menar att det skulle ge hela arbetsmarknaden långsiktiga regler, och att förutsägbarheten dessutom skulle gynna andra samhällsaktörer i dessa minst sagt osäkra tider.