Läkare sitter och håller patients händer.Det blir inget slopat karensavdrag för utsatta yrkesgrupper, som vårdpersonal och andra som via jobbet har mycket kontakt med andra människor. Foto: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock.com

Lagar

Socialdepartementets arbetsgrupp har nu meddelat att man inte kommer att slopa karensavdraget för utsatta yrkesgrupper, till exempel vårdpersonal. Däremot kan det bli aktuellt att införa lättnader för de som ofta är sjuka, rapporterar Arbetet.

I början av året fick en särskild arbetsgrupp på Socialdepartementet i uppdrag att se över karensavdraget, där det primära syftet var att analysera dess värde och om det fanns behov av förändringar. Man skulle till exempel utreda möjligheten att slopa karensavdraget för utsatta yrkesgrupper, till exempel anställda inom vården.

Arbetsgruppen har nu presenterat resultatet av sin översikt, och det verkar inte bli aktuellt med slopat karensavdrag. 

Taket för antal karensavdrag per år kan sänkas

Det kan däremot bli aktuellt att införa lättnader för de som är sjuka ofta. Förslaget är att sänka taket för antalet karensavdrag, där en person som har fått avdrag vid sex tillfällen under ett år ska slippa få fler. I dagsläget ligger gränsen på tio.

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M) säger till TT att man på så vis vill göra det mer rättvist för personer med så kallade kontaktyrken. Hon menar att det handlar om personer som kanske har låg inkomst (särskilt inom många kvinnodominerade yrkesområden) och minst sagt begränsade möjligheter att jobba hemifrån.

LO: Löser inte problemet

Anledningen till varför man har beslutat att inte slopa karensavdraget för särskilt utsatta yrkesgrupper sägs vara att det helt enkelt skulle bli svårt att avgöra vem som har ett sådant yrke.

Detta har gjort LO:s ordförande Susanna Gideonsson besviken. Hon menar att det inte kommer innebära någon lättnad alls för de arbetare som fortfarande kommer få avdrag på lönen vid sjukdom. Man kommer fortfarande inte kunna jobba hemifrån och man har inte heller råd att stanna hemma, säger hon i ett uttalande.

Inte tillräckligt att taket sänks

Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot som också varit en del av den politiska referensgruppen i arbetet, menar att det är bra att införa ett lägre maxtak för antalet karensavdrag, men hon håller samtidigt med om att detta inte är tillräckligt.

Hon konstaterar att det ju inte löser något för anställda som inte har råd att stanna hemma ens den första dagen. Enligt Eriksson uppger 72 procent av de handelsanställda att de går till jobbet trots att de känner sig sjuka, där karensavdraget är en av de vanligaste orsakerna.