Två personer som håller händer, med ljus som strålar in.Enligt Kommunal stämmer det oftast inte att det saknas personal att anställa i äldrevården. Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Arbetsmiljö

Enligt Kommunal är möjligheterna att hitta folk att anställa i äldreomsorgen oftast större än vad arbetsgivarna uppger. Kommunals förtroendevalda har fått svara på en enkät som visar att många av landets kommuner har vikarier som väntar på att bli fast anställda. Det skriver Kommunalarbetaren

I en enkät som Kommunals fackliga företrädare har svarat på uppger 90 procent av respondenterna att äldreomsorgen är underbemannad. Över hälften menar att detta beror på att arbetsgivaren inte har samma bild av situationen som de anställda.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård konstaterar att det är svårt att göra någon förändring om man inte lyssnar på vad de som faktiskt jobbar inom välfärden har att säga.

Underbemanningen beror inte alltid på att det inte finns folk att anställa

Av de som har svarat på enkäten uppger en femtedel att underbemanningen beror på att det inte går att hitta personal att anställa. Men enligt Malin Ragnegård stämmer detta inte alltid med verkligheten, utan används i många fall snarare som en undanflykt av arbetsgivarna.

En tydlig majoritet av enkätens respondenter uppger nämligen att det finns vikarier som väntar på att bli fast anställda. Så folk finns det, även om vissa kanske saknar rätt utbildning.

Enligt Malin Ragnegård är problemet att arbetsgivare inte utbildar vikarierna som behöver det och anställer de som faktiskt finns i vikariebankerna.

Måste förbättra villkoren för att locka folk

Malin Ragnegård håller med om att det i vissa kommuner faktiskt är svårt att hitta personal. Hon tillägger dock att det då är extra viktigt att arbetsgivarna ser till att förbättra villkoren så att fler ska våga söka jobb inom äldreomsorgen.