spårvagn i göteborg med solnedgång i bakgrundenEtt nytt kollektivavtal för spårvagns- och bussförare, mekaniker och servicepersonal i trafiken är på gång, där de viktigaste frågorna handlar om arbetstider och lön. Foto: Maximilian Martin/Shutterstock.com

Avtal

Kommunal och Sveriges Bussföretag försöker just nu att enas om ett nytt kollektivavtal för bussförare, spårvagnsförare, mekaniker och servicepersonal inom trafiken. De två viktigaste frågorna för facket är höjda löner och sänkta ramtider, skriver Kommunalarbetaren.

Det nuvarande branschavtalet för buss- och spårvagnsförare, mekaniker och servicepersonal inom trafiken löper ut den 30 september, och nu träffas Kommunal och Sveriges Bussföretag ett par gånger i veckan för att försöka enas om ett nytt.

Förbundets främsta krav är att lönerna höjs och ramtiderna sänks.

Kommunal vill dra ner ramtiderna till 10 timmar

Ramtiden avser en förares totala arbetstid, det vill säga från passets början till passets slut. Kör man i linjetrafik kan ramtiden i dagsläget ligga på 13 timmar, men kan uppgå till 13,5 timmar om någon linje överstiger på körningen 50 kilometer. 

Facket vill dra ner ramtiden till 10 timmar, men att det ska finnas möjlighet att förlänga den vid behov om det finns lokala överenskommelser. Vad arbetsgivarsidan tycker om detta är ännu inte offentligt.

Större intresse för lönefrågor

Kommunalarbetaren har pratat med tre fackliga ombud i olika delar av landet om hur man ser på förhandlingarna och stundande avtalsrörelse. 

Tony Hasselqvist i Göteborg menar att lön och arbetsmiljö är de viktigaste frågorna, och Mikael Olsson i Skåne lyfter framför allt arbetstider, ramtider och återhämtning. 

Petri Myllokoski i Stockholm har noterat att intresset för lönefrågan har ökat på senaste tiden.

– Jag får frågor om det nästan dagligen. Det ekonomiska läget gör det kännbart för familjer, säger han till Kommunalarbetaren.