Elever går uppför trapp i skolmiljö.På vissa skolor väljer man att förnya obehöriga lärares anställningar innan man söker behörig personal, enligt en ny undersökning från Sveriges Lärare. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en undersökning bland Sveriges Lärares föreningar i den kommunala sektorn är det relativt många skolor som förnyar obehörigas tidsbegränsade avtal utan att först försöka rekrytera lärare och förskollärare med behörighet. Det skriver Vi Lärare.

I våras gjorde Sveriges Lärare en enkätundersökning bland sina 290 föreningar inom kommunal sektor. De ställde bland annat en fråga om huvudmannen eller rektorn någon gång under det senaste året har förnyat obehörigas anställningsavtal utan att först söka efter lärare och förskollärare med behörighet.

19 procent uppger att det inte har hänt alls, 18 procent att det har hänt ofta och 60 procent att det har hänt i enstaka fall.

Brist på legitimerad personal främsta orsaken

Den främsta orsaken till att skolor väljer att förnya obehörigas anställningar är brist på legitimerad personal, enligt svaren i enkäten. Men många uppger även att det handlar om att man vill värna om kontinuiteten för barnen eller eleverna, och vissa menar att det har med ekonomin att göra.

För något år sedan genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning som visade att skolhuvudmännen sparar upp mot tre miljarder kronor i minskade lönekostnader varje år genom att anställa obehöriga i stället för lärare med behörighet.

Inte lika tydlig rekrytering av behörig personal

Vi Lärare har pratat med Helena Dübeck som är ordförande för Sveriges Lärare i Uppsala, men även gymnasielärare på Lundellska skolan. Hon säger att man i kommunen i första hand försöker rekrytera behöriga lärare och förskollärare, men tillägger att rekryteringen inte är lika tydlig som den var förr. 

Enligt Helena Dübeck finns det även saker att förbättra när det gäller utannonseringen av obehöriga lärares tjänster.

Kan öka arbetsbelastningen för behöriga

Jenny Johansson, ordförande för Sveriges Lärare i Ale och högstadielärare på Da Vinciskolan, menar att ett stort antal obehöriga lärare kan ha negativ effekt på elevundervisningen.

Hon säger att det även kan leda till ökad arbetsbelastning för lärare med behörighet, som exempelvis måste hjälpa till med betygsättningen. Och det handlar inte bara om att rätta provresultat, utan även om att delta på lektioner för att kunna göra en korrekt bedömning.

Befarar en tuff höst

Enligt Jenny Johansson finns det risk för att många skolor och förskolor går en tuff höst till mötes. Undervisningstiden kommer öka samtidigt som resurser försvinner.

– Vi ska utföra ett uppdrag som det inte finns medel för. Kommunallagen är överordnad skollagen, säger hon till Vi Lärare.