Lärare som står framför tavlan och tittar på sina elever som räcker upp händerna för att svara på en fråga.De nya treårsavtalet som Lärarfacken slöt med SKR har fått hård kritik från lärare i hela landet. Det är inga större skillnader mellan det gamla och nya avtalet och lärarna känner sig svikna av sina förbund. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Avtal

Lärarna är minst sagt missnöjda med den kommunala skolans avtal mellan Lärarfacken och SKR. I sociala medier har flera lärare uttryckt sin åsikt om det nya avtalet som de anser är alldeles för mesigt, skriver Arbetet.

Det nya treårsavtalet som Sveriges kommuner och regioner slöt med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har fått hård kritik från lärare runt om i hela landet. ”Besviken, jag skäms och jag hade inte sagt nej till en nationell lärarstrejk” är fraser som upprörda lärare har delat med sig av i sociala medier. 

Bildat förening som ska driva på lärarfacken

Alexander Skytte är en av lärarna som är besviken över det nya avtalet. Han arbetar som lärare i idrott och hälsa och har engagerat sig länge för lärarnas arbetssituation. Nu har han bildat föreningen Sveriges lärare i protest mot det nya avtalet. 

Föreningen Sveriges lärare ska arbeta för bättre arbetsvillkor och kunna driva på lärarfacken som bör ta ett större ansvar. Om det inte är möjligt vill Alexander Skytte skapa ett nytt lärarfack.

Inga större skillnader mellan nya och gamla avtalet

Det är inte mycket som skiljer mellan det nya avtalet och det tidigare avtalet. En nyhet är att lärare som är medlemmar i något av de båda fackförbunden får 2 000 kronor i juni i ett engångsbelopp. Det finns även skrivningar om regelbundna avstämningsperioder med arbetsgivaren där man går igenom arbetstid och att arbetsscheman fördelas jämnt.

Men förhandlingar om arbetsvillkor ska fortsatt ske mellan kommunerna och facken. Något som en del lärare anser vara orättvist eftersom vissa kommunalpolitiker är mer engagerade än andra. För vissa lärare kan det bli sämre och för andra lärare kan det bli bättre beroende på hur engagerade de fackliga avdelningarna är. 

För lätt förhandling – lärarna känner sig svikna

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte jättebegeistrad över själva avtalet men känner sig taggad på den fackliga kampen. Hon anser att man måste hjälpa och stötta ombuden mer från ett centralt håll.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, är däremot nöjd med att lärarna får ett större inflytande över deras arbetstider. Men hon efterlyser ett större ansvar hos kommunerna som skolarbetsgivare. 

Men enligt många lärare har avtalet förhandlats fram för lätt och flera av de som är väldigt kritiska anser att facken har svikit sina medlemmar och förtroendet för fackens förmåga har minskat.