siluetter av byggnadsarbetare på bakgrund av byggkonstruktionNu har förhandlingarna om byggavtalen startat på nytt. Facket kräver bland annat löneökning och friskvårdsbidrag

Avtal

Vårens avtalsförhandlingar för fem byggavtal fick lov att sättas på en längre paus på grund av pandemin. Under veckan startade förhandlingarna på nytt, och ett av de avtalen som ska behandlas är Entreprenadmaskinavtalet. Byggnadsarbetaren går igenom både fackets och maskinentreprenörernas krav.

Nu i veckan lades förhandlingarna för alla fem byggavtal åter på handläggningsbordet. Avtalsförhandlingarna startade redan i våras, men på grund av coronapandemin var de tvungna att flyttas fram. Entreprenadmaskinavtalet är ett av avtalen som nu är på gång igen, och här är det cirka 4 000 maskinförare som väntar på beslut.

En fråga som engagerar väldigt många anställda är hur man ska kompenseras för den uteblivna lönehöjningen, men även för andra ersättningar som varit frysta under den cirka sex månader långa förhandlingspausen. Byggnads kräver att alla ska få retroaktiv betalning.

Facket kräver lönehöjning och högre pension

Byggnadsarbetaren har presenterat fackets avtalskrav i korthet. Med på listan finns bland annat en treprocentig lönehöjning, högre pension och matersättning från arbetsgivaren om en anställd jobbar över mer än en timme.

Facket kräver även att

 • Arbetsgivaren ska stå för optiskt slipade och tonade glasögon om den anställda har synproblem.
 • Det ska bli tydligare vad som ingår i hälsoundersökningar och avtal gällande företagshälsovård.
 • Dygnsvilan under arbetstid ska ersättas med bibehållen lön.
 • Friskvårdsbidrag ska införas i avtalet.
 • Företagen ska stå för de anställdas arbetskläder.
 • Ordinarie arbetstid ändras till att bara kunna läggas ut på dagtid måndag till fredag. Undantag ska diskuteras med Byggnads lokalt.

Arbetsgivarna yrkar på individualiserad lönesättning och minskad rätt till OB

Byggnadsarbetaren har även sammanställt arbetsgivarnas, maskinentreprenörernas, krav i avtalsförhandlingarna. 

Arbetsgivarna kräver att

 • Arbetsgivaren ska kunna lägga arbetstid på vardagar mellan 06.00 och 18.00. 
 • Beräkningen av veckoarbetstiden i genomsnitt ska utökas till sex månader efter överenskommelse med arbetstagaren.
 • En arbetsgrupp ska tillsättas för att förenkla och förtydliga avtalet.
 • En enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd om arbetstidens förläggning inte ska ge rätt till OB-ersättning.
 • Överenskommelsen om arbete mellan klockan 24.00 och 05.00, som i dag tecknas mellan arbetsgivare och fack, ska göras direkt mellan anställd och arbetsgivare (högst under 15 arbetsdagar per projekt och individ).