Siluetter av arbetare på byggarbetsplats.Under sommaren har varslen i byggbranschen ökat kraftigt jämfört med förra året, och sannolikheten för att arbetslösheten stiger är nu mycket stor. Foto: fuyu liu/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det allt mer ansträngda ekonomiska läget har haft negativ påverkan även på byggbranschen, och under juni och juli i år ökade varslen med hela 133 procent jämfört med samma period förra året. Enligt Alf Mellström, chef för Byggnads a-kassa, förbereder man sig nu på att arbetslösheten stiger i branschen. Det skriver Byggnadsarbetaren.

Stigande inflation och högre räntor har fått sysselsättningen i byggbranschen att sakta ner och under de två första sommarmånaderna, det vill säga juni och juli, ökade varslen bland byggnadsarbetare kraftigt. Totalt varslades 532 personer, vilket är en ökning på 133 procent jämfört med samma period 2021.

Kan vara tecken på stigande arbetslöshet i branschen

Enligt Alf Mellström, chef för Byggnads a-kassa, kan den kraftiga ökningen mycket väl vara det första tecknet på stigande arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Man räknar med att framför allt bostadsbyggandet kommer gå nedåt framöver, och att det kommer leda till högre byggarbetslöshet.  

A-kassa förbereder sig för högre tryck

Byggnads a-kassa rekryterade nyligen fyra nya medarbetare. Alf Mellström påpekar att det förvisso inte handlar om en utökning utan ersättningar för anställda som gått i pension, men tillägger att de å andra sidan nog inte hade satsat på någon rekrytering om det ekonomiska läget hade varit stabilare.

Nu måste man helt enkelt förbereda sig.

Oklart hur mycket arbetslösheten inom bygg kommer öka

I juli låg arbetslösheten inom Byggnads a-kassa på 5,6 procent. Det finns inga prognoser för exakt hur mycket den kommer att stiga, men enligt Alf Mellström är sannolikheten för en ökning väldigt stor just nu.

Arbetsgivarorganisationen bedömer 6,2 procent lägre sysselsättning 2023

Enligt Arbetsgivarorganisationen Byggföretagens bedömning kommer sysselsättningen inom bygg sjunka med 6,2 procent under nästa år. Några av de främsta orsakerna är ökade byggnadskostnader, stigande inflation, höjda räntor och sjunkande bostadspriser.