ung ingenjör står med penna papper och dator och förbereder presentationEfter en period med dystra siffror har många av Sveriges ingenjörsföretag börjat återhämta sig. Och det med besked. Foto: Jirapong Manustrong/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Många ingenjörsföretag har fått känna på coronakrisens förödande effekter, med nedstängda fabriker och tapp i försäljningssiffrorna. Men nu presenterar Sveriges Ingenjörer en granskning som visar på stark återhämtning. Det skriver Ingenjören.

Sveriges Ingenjörer har gjort en granskning av industriboksluten gällande årets andra kvartal, men även av förbundets konjunkturrapport. Det visar sig att de dystra siffrorna till följd av coronapandemin nu har börjat gå åt rätt håll igen. Flera företag rapporterar om uppgång i produktionen och att den ekonomiska situationen ligger på en stabil, eller till och med en god nivå.

– Företag har blivit påverkade av nedstängningen under det andra kvartalet, med stängda fabriker som gjort att man tappat uppskattningsvis 10 procent av omsättningen på årsbasis. Men vi ser nu en snabb och stark återhämtning, inte minst i fordonsindustrin, säger Staffan Bjurulf, ekonom på Sveriges Ingenjörer, till Ingenjören.

Större miljömedvetenhet gynnsamt för Sverige

Enligt Staffan Bjurulf har coronakrisen fått fler att tänka mer miljömedvetet, vilket i sin tur har drivit på intresset för hållbara tjänster och produkter. Eftersom Sverige ligger i täten just på den punkten, är den uppåtgående trenden otroligt gynnsam.

Sveriges Ingenjörer har som sagt granskat boksluten för de 19 största industriföretagen i landet, och även här visar siffrorna positiva resultat. Två exempel är Volvo Cars och AB Volvo, som båda två märkt av ett ökat intresse för elektriska buss- och bilmodeller – i Europa och USA såväl som i Kina.

Svenska företag tar marknadsandelar

Det ser bra ut även på andra håll. Enligt Ingenjören rapporterar Ericsson om att de har tagit marknadsandelar, lika så hygien- och hälsobolaget Essity och flera företag med digitalt fokus. Scania planerar att öka produktionstakten, Astra Zeneca har ökat sin omsättning med 17 procent och Atlas Copco beräknar ökad efterfrågan.

Sammanlagt 85 procent är nöjda med nuläget

I en enkät, själva grunden för konjunkturrapporten, har totalt 369 förtroendevalda från de olika företagen fått berätta om nuläget såväl som om förväntningarna inför framtiden. Totalt 85 procent, en procentenhet ner jämfört med förra året, beskriver läget som bra eller tillfredsställande, och lika många tror att läget kommer vara bra eller bättre om sex månader.

Skogsindustrin och teknikföretag mest optimistiska

Men det varierar såklart mellan de olika branscherna.  När det gäller stål och metallbranschen uppger 39 procent att läget är bra, medan 61 procent hävdar det motsatta. För Skogsindustrierna papper och massa går det bäst, då 100 procent menar att läget är mycket bra. Även företag inom it, telekom och energi är optimistiska om nuläget.

Den ljusaste framtidsprognosen står it- och telekomföretagen för, där 93 procent tror att läget kommer vara oförändrat eller ännu bättre om ett halvår.