vårdpersonal rör sig i sjukhuskorridorLöneökningarna inom vården har skjutits på framtiden på grund av pandemin

Arbetsrätt

Trycket på sjukvården har varit extremt högt under krisåret 2020, och nu finns det mycket som tyder på att vi kommer få se en andra våg. Om det är någon gång lönerna ska höjas för anställda inom vården är det just i år menar Vårdförbundet. Om löneökningarna uteblir kan facket säga upp avtalet redan i december. Det skriver Arbetsvärlden.

Ungefär 90 000 anställda personer inom vården, sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, omfattas av det treåriga avtalet som signerades av Vårdförbundet 2019. Avtalet saknar tak, vilket förbundets vice ordförande Ann Johansson menar ger stora möjligheter för högre löneökningar. Och är det inte just i år det skulle behövas som allra bäst?

Om de höjda lönerna uteblir kan Vårdförbundet redan i december besluta att säga upp avtalet, som annars löper ut den 31 mars 2022.

Löneöversynen ännu inte helt klar

Arbetsvärlden har även pratat med Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg. Hon berättar att löneöversynen inom vissa regioner och kommuner inte är helt klar. Några hann klart redan innan coronaviruset bröt ut, medan andra beräknas bli klara först i december.

Ovissheten kantas nu av att en andra våg av viruset hotar att svepa in över landet. Antalet bekräftade coronafall ökade förra veckan med 70 procent jämfört med veckan innan, och restriktionerna är nu skarpa i fler län. Det finns därmed risk för att det blir ytterligare en period av stress och övertidsarbete för de anställda inom vården.

Större utrymme för lönekarriär

I avtalet som skrevs 2019 infördes ett helt nytt begrepp, som innebär att anställda som anses vara särskilt yrkesskickliga ska ha möjlighet att få högre löneökning. Man hoppas genom det kunna behålla fler sjuksköterskor med lång erfarenhet i arbetet nära patienterna. Enligt Vårdförbundet skulle cirka en fjärdedel av de anställda kunna räknas som yrkesskickliga.

– Det var två starka skrivningar i avtalet: Att man skulle kunna göra lönekarriär i yrket över tid – även de som jobbar kvar i det patientnära arbetet. Annars är det oftast som chef och vårdutvecklare som man kan göra det. Den andra tydliga skrivningen är att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i löneavseende, säger Annelie Söderberg till Arbetsvärlden.

Målet är att man som sjuksköterska ska kunna dubbla sin lön genom karriären, vilket har varit, och fortfarande är, högst ovanligt för anställda inom vården. 

Utvärderingen av avtalet

När man nu ska utvärdera avtalet för att i december komma till ett beslut huruvida det ska avslutas eller ej, går man bland annat igenom löneutvecklingen, men även punkter som gemensamma och övriga partsarbeten. Det senare kan till exempel innefatta schemaläggning och semesterplanering, och kanske mer aktuellt än någonsin: vilka möjligheter det finns för återhämtning och dygnsvila.