personer skickar över kontrakt och penna över bordArbetslösheten fortsätter visserligen att öka

Arbetsmarknad

Det är fortfarande osäkert i vilken utsträckning coronapandemin kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden i det långa loppet. Arbetsförmedlingen har registrerat en fortsatt ökning av antalet arbetslösa, men nu har man ändå sett att ökningen börjat sakta ner. Enligt analyschefen Annika Sundén finns det ljusningar i krisen.

Vi har tidigare skrivit om att arbetslösheten i landet fortsätter att stiga. Och det gör den, men enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen sker ökningen i allt lägre takt. Man har tidigare beräknat att arbetslösheten kommer ligga på 11,2 procent i slutet av första kvartalet 2021, men enligt den nya bedömningen handlar det snarare om 9,6 procent.

– Krisens effekt på arbetsmarknaden kommer att bli långvarig men vi ser en ljusning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Nyrekrytering senare i återhämtningsfasen

Antalet arbetslösa beräknas som mest uppgå till 500 000 personer inom de närmsta åren. Den framtida ökningen i statistiken har Arbetsförmedlingen främst baserat på företagens fortsatta indragningar i personalstyrkan. När ekonomin börjat gå mot ”normal” aktivitetsnivå igen är det i första hand de anställda som blivit korttidspermitterade som kommer få gå tillbaka till sin vanliga arbetstid. Enligt Arbetsförmedlingen kommer nyrekryteringar sannolikt ske senare i företagens återhämtningsfas.

Ny bedömning av arbetslösheten bland unga

Arbetsförmedlingen har även gjort en ny bedömning av arbetslösheten i åldersgruppen 18–24 år. Enligt den tidigare beräkningen som gjordes i juni skulle antalet arbetslösa ligga på 85 000 personer i början av 2021, motsvarande 15,2 procent, medan den senaste analysen visar på 74 000 personer (13,6 procent). Arbetsförmedlingen beräknar att det som mest kommer röra sig om 78 000 personer, vilket ger en arbetslöshetsnivå på 14,3 procent.

Svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden

Vissa branscher erbjuder fler ingångsjobb än andra, och många unga startar sitt arbetsliv till exempel inom handel eller service. Här har dock behovet av arbetskraft minskat drastiskt till följd av pandemin. I vissa fall har behovet helt stannat av. Annika Sundén menar att det kan göra det svårt för många ungdomar att äntra arbetsmarknaden.

Inga nya prognoser för antalet långtidsarbetslösa

Långtidsarbetslösheten i Sverige har påskyndats av coronakrisen och är nu uppe på rekordnivåer. Här har Arbetsförmedlingen inga nya prognoser att presentera, utan bedömningen är en fortsatt ökning även under 2021. Man beräknar att antalet långtidsarbetslösa kommer överstiga 200 000 under årets andra halva.