lärarförbundets ordförande johanna jaara åstrandLärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar för Arbetsvärlden om beslutet att gå ur TCO. Foto: Pressbild/fackforbund/lararforbundet

Fackförbund

Lärarförbundet har meddelat att de begär utträde ur TCO, tjänstemännens centralorganisation. Arbetsvärlden har pratat med förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som berättar om bakgrunden till beslutet och hur planerna ser ut framöver.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, samlar i dag 13 fackförbund med drygt 1,4 medlemmar. Lärarförbundet, det näst största förbundet i TCO, har efter ett beslut från styrelsen nu begärt utträde. När ett förbund frivilligt begär utträde säger TCO:s reglemente att medlemskapet löper ut vid årsskiftet året efter utträdet begärdes, vilket i detta fall alltså blir vid skiftet 2021/2022.

Precis som Arbetsvärlden påpekar måste dock Lärarförbundets kongress få komma till tals, vilket ska ske under en extrakongress i september nästa år.

Vill bli ett starkare förbund för Sveriges lärare

Arbetsvärlden har pratat med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Hon berättar att beslutet att gå ur TCO är en följd av att extrakongressen har valt att utreda själva strukturen i organisationen och se över vilken centralorganisation som är bäst lämpad för förbundet.

Lärarförbundet ska nu utreda var, och tillsammans med vilka, man kan göra mest nytta för medlemmarna. Målet med processen är att bygga upp ett starkare förbund som ska kunna stötta alla lärare i landet. Johanna Jaara Åstrand tillägger att utträdet ur TCO inte är på grund av missnöje, utan helt enkelt en del av organisationsprocessen.

Svalt intresse från Lärarnas riksförbund

Förslaget i höstas var att Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund skulle gå ihop till en gemensam utredning, men intresset från Lärarnas riksförbund var svalt och de valde att gå sin egen väg.

Johanna Jaara Åstrand beklagar beslutet, men menar att det inte finns mycket att göra åt saken. Processen som Lärarförbundet nu har inlett kommer helt enkelt genomföras utan Lärarnas riksförbund. 

Vad innebär det för TCO?

Enligt Arbetsvärlden utgör Lärarförbundet, med sina cirka 232 000 medlemmar, ungefär 15 procent av medlemsintäkterna, så för TCO skulle ett utträde kunna innebära ett rejält minus i kassan.

TCO:s ordförande Therese Svanström, är tveksam till att göra spekulationer i dagsläget, men menar att verksamheten såklart kan påverkas om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Hon tillägger dock att det inte finns några tvivel när det gäller TCO:s styrka som organisation.