jordgubbar med svenska flaggorSveriges nationaldag infaller i år på en lördag

Rapporter

När nationaldagen infaller på en lördag, innebär det för många en extra arbetsdag. Men har du kollektivavtal finns det möjlighet för facket och arbetsgivaren att enas om kompensation för detta, skriver Arbetet.

För några år sedan infördes nationaldagen den 6 juni som en röd dag, och ersatte därmed annandag pingst som helgdag. Men medan annandag pingst alltid är en måndag, kan nationaldagen infalla vilken dag som helst. Och just i år infaller nationaldagen mycket riktigt på en lördag.

Betyder det att det blir en extra arbetsdag, eller går det att ta ut ledighet som kompensation för detta? Svaret är helt enkelt att det beror på vad som står i ditt kollektivavtal.

Om du omfattas av ett avtal som säger att du får kompensation om nationaldagen infaller på en helg, är det det som gäller. Har du inget sådant avtal får du mycket riktigt en extra arbetsdag.

Ledighet eller annan form av kompensation

Hur kompensationen kan se ut varierar beroende på vilken överenskommelse som facket och arbetsgivaren har. En del avtal ger anställda rätt till en ledig dag vid något annat tillfälle, medan andra får lediga timmar att ta ut senare under året.

Ibland kan kompensationen även vara något helt annat än ledighet, enligt en artikel i Kollega från 2015, då nationaldagen senast inföll en lördag.

Teknikarbetsgivarna kompenserar med timmar till tidbanken

Till exempel har Teknikarbetsgivarna nått en överenskommelse med fackförbunden Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer om hur man ska gå till väga sådana år. Först ska man konstatera om det faktiskt har lagts ut mer arbetstid än när annandag pingst var en röd dag. I så fall ska man komma överens om en kompensation.

En lösning som parterna enats om är att arbetstagarna får 2,22 timmar per år till sin tidbank. Tidbanken är ett slags saldo över hur mycket arbetstagaren har arbetat över eller under sin schemalagda tid. Om man lokalt på arbetsplatsen inte kommer överens om en annan lösning är det den här lösningen som man ska ta till.

Statliga myndigheter erbjuder ledig dag

Arbetar du på en statlig myndighet och jobbar kontorsarbetstid måndag till fredag, omfattas du av Villkorsavtalet. Även där ska facket och arbetsgivaren i första hand komma överens lokalt om hur arbetstagarna ska kompenseras, skriver ST.

Tar de inte fram en annan lösning ska du få ta ut en ledig arbetsdag. Du ska komma överens med din arbetsgivare om när du kan ta ut den ledigheten, enligt fackförbundet ST.