arbetare i industrilokalIndustribranschen har tagit höjd för en period med lägre tillväxt

Fackförbund

Sveriges tillväxt kommer att bli lägre under nästa år, enligt Unionens konjunkturprognos. Ändå tror fackförbundet att det finns goda förutsättningar att undvika en lågkonjunktur. Unionens chefsekonom analyserar läget i Kollega och uttalar sig om politiska åtgärder som behövs för att hantera situationen.

I torsdags presenterade Unionen sin konjunkturprognos. Den pekar mot att Sveriges ekonomiska tillväxt kommer att minska jämfört med de senaste åren. De främsta orsakerna är att färre bostäder byggs i storstäder och på andra håll i landet.

Enligt Unionens chefsekonom, Katarina Lundahl, kommer industrin att mattas av en aning under nästa år, och exporten kommer att öka mindre än det gjort under året. Dock kommer detta att balanseras av ökad konsumtion, både för hushållen och för offentligheten, menar hon.

Industrin och tjänstesektorn är väl förberedda för tillväxtläget

I sin konjunkturprognos har Unionen frågat 600 fackliga klubbar om deras tankar om framtiden. Klubbarna inom industrisektorn menar att läget är svagare än i våras, då det dock var extra starkt. Det kommer leda till minskat antal ordrar och mindre försäljning. Samtidigt menar klubbarna att de fortsätter att investera och att lönsamheten kommer fortsätta att vara bra.

– Vår bedömning är att branschen har tagit höjd för sämre tider och kan investera trots sämre tider, säger Katarina Lundahl.

Även tjänstesektorn har en positiv bild av hur man kommer att hantera nästa års tillväxtläge. Exempelvis inom handeln kommer man att öka sina investeringar på nya marknader, och tror på en viss tillväxt av vinster och försäljning.

Avtalsrörelsen kommer inte att påverkas

Katarina Lundahl tror inte att konjunkturavmattningen kommer att påverka avtalsrörelsen. Det handlar inte om någon dramatiskt nedgång av tillväxten, menar hon, utan en normal svängning.

– Jag tror att både fackförbund och arbetsgivare inser att det är bra att löneökningarna är stabila över tid så att det inte förstärker konjunktursvängningar och man har pengar att konsumera för.

Politikerna behöver hålla läget i schack

Politikerna kommer att få en extra central roll nästa år, då exporten inte kommer att ge lika stor tillväxt. Unionen hoppas att kommunerna ska få ekonomiska medel för att hålla industrin igång.

Katarina Lundahl vill också se insatser från politiskt håll för att bostadsbyggandet ska komma igång. Ett system för korttidsarbete, som förbereder inför stökigare tider, bör också vara i fokus för politikerna, menar hon.