bettina kashefiDe pengar som budgeteras för reformen om utvecklingstid för yrkesverksamma borde hellre satsas på arbetslösa. Det tycker både chefsekonomen Bettina Kashefi på Svenskt Näringsliv och LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin. Foto: Pressbild/Svenskt Näringsliv och Fredrik Hjerling/LO

Politik

Regeringens reform om utvecklingstid får negativ respons från flera håll. Både facken och Svenskt Näringsliv menar att satsningen är felprioriterad och att resurserna i stället bör läggas på dem som är utan arbete, skriver SvD Näringsliv.

Just nu utreds en reform från Miljöpartiet om en ny arbetsmarknadsåtgärd, som kallas för utvecklingstid. Den innebär att yrkesverksamma ska kunna ta ledigt i upp till ett års tid för att studera eller starta eget företag. Syftet med utvecklingsåret är att få fler att utbilda sig till yrken där det råder brist på personal.

Upplägget liknar det friår som fanns för några år sedan, men till skillnad från då finns nu alltså krav på sysselsättning under den tiden som man har tagit ledigt.

Svenskt Näringsliv vill hellre satsa på arbetslösa

Men reaktionerna från arbetsmarknadens sida är inte positiva. Bettina Kashefi, som är chefsekonom på Svenskt Näringsliv, menar att konjunkturläget och den ökande arbetslösheten kräver satsningar på arbetslösa, inte på personer som redan är i arbete.

Bettina Kashefi menar också att det redan finns organisationer som arbetar med frågan om omställning och kompetensbrist, såsom Trygghetsrådet, TRS och TRR. Därför finns det ingen anledning att införa förslaget om utvecklingstid, menar hon.

Det finns redan lösningar för kompetensutveckling, menar LO

Inte heller LO tycker att utvecklingsåret är rätt väg att gå. Om den införs år 2022 som planerat kommer reformen att kosta nästan en miljard kronor, och omfatta cirka 5 000 personer.

LO:s förste vice ordförande, Therese Guovelin, anser att dessa pengar gör bättre samhällsekonomisk nytta genom att finansiera utbildningsinsatser för arbetslösa. Att kompetensutveckla personal ligger i stället på arbetsgivarnas ansvar, och det är redan möjligt att ta tjänstledigt för att kunna studera.

– Vi ser framför allt att det är de arbetslösa som ska ha möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning för att bli anställningsbara och inte redan väletablerade grupper på arbetsmarknaden, säger Therese Guovelin.

Facken ser flera problem med reformen

Även tjänstemannaförbundet Unionen ställer sig negativa till förslaget. Framför allt för att ersättningen under utvecklingstiden motsvarar a-kassans storlek, vilket inte ger tillräcklig trygghet i det långa loppet. Det säger Unionens samhällspolitiska chef, Henrik Ehrenberg, till tidningen Kollega.

Ett antal fackförbund ställer sig dock positiva till reformen om utvecklingstid. Det är Lärarnas Riksförbund, Sveriges Läkarförbund och Akademikerförbundet SSR. Dock anser de att förslagen behöver omformuleras så att det verkligen skapar jobbväxling och fyller bristyrken med ny arbetskraft.