elektriker kopplar om kablarFöretag som redan har korttidspermitterat elektriker kan tänkas vilja utöka korttidspermitteringen efter de nya bestämmelserna

Arbetsmarknad

2 500 medlemmar i Elektrikerna har hittills korttidspermitterats under coronapandemin, medan 500 har varslats om uppsägning. Tidningen Elektrikern skriver att fler förhandlingar kan komma efter beslutet om utökad maxtid för korttidsarbete.

Elektrikerna har förhandlat lokalt om 102 stycken uppsägningar på grund av arbetsbrist, där cirka 500 personer berörs.

Ifall arbetsgivarna verkligen kommer att gå vidare med dessa uppsägningar återstår att se. Enligt Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson verkar företagen få in fler jobb nu, och även fått göra en del serviceuppdrag.

– Företagen kan ha agerat kraftigt i början. Många som kanske ville säkra upp, för man visste inte hur det skulle se ut i den nära framtiden. Nu upplever vi att det har lugnat ned sig något. Men oron finns såklart kvar.

Förbundet väntar sig en andra våg av förhandlingar

Fler förhandlingar har handlat om korttidspermittering: mer än 280 stycken, vilket totalt berör 2 500 personer. I nuläget verkar förhandlingarna dock ha mattats av, enligt Mikael Pettersson.

Han tror dock att denna avmattning är tillfällig, och att en andra våg av förhandlingar om korttidsarbete kan komma inom kort. På grund av att regeringen beslutade att utöka korttidspermitteringarna från högst 60 procent till 80 procent, kan företag med pågående permitteringar tänkas vilja omförhandla sina avtal, menar Mikael Pettersson.

Löpande tolkningsjusteringar försvårar förhandlingarna

Just nu förhandlar Elektrikerna med Installatörsföretagen om att utöka korttidspermitteringen till denna nyinförda maxnivå. Dock försvåras dessa förhandlingar av att Tillväxtverket gör löpande uppdateringar om hur reglerna ska tolkas. Det kan därför behöva göras justeringar i bestämmelserna från dag till dag, menar Mikael Pettersson.

Samtidigt är det viktigt för de lokala förhandlingarna att man gör en helhetsbedömning av företagets situation, och att denna bedömning görs korrekt, säger Mikael Pettersson. Permitteringar som görs får inte bli för stora och lönereduceringen måste framgå tydligt, liksom vilka dagar som är arbetsdagar respektive arbetsfria permitteringsdagar.