Vad är permittering?

Permittering är när en anställd inte tilldelas något arbete av sin arbetsgivare under en tid, men ändå har kvar sin anställning. I regel behåller anställda sin lön vid permittering, men exakt vad som gäller beror på vad som är avtalat och vad det finns för skäl till permitteringen.

Anställningen upphör inte vid permittering

Permittering kan bli aktuellt om en arbetsgivare under en period inte kan erbjuda lika mycket arbete som tidigare. Efter förhandling med facket kan arbetsgivaren besluta att den anställda inte längre är skyldig att närvara på jobbet i lika hög grad som tidigare. Permittering kan till exempel innebära att den anställda går ner i arbetstid under en viss period.

Anställningen upphör dock inte vid permittering. Anställningen finns kvar i samma form som tidigare, men den anställda är inte skyldig att vara på jobbet och arbeta lika mycket som i vanliga fall. Permittering är alltså inte en form av uppsägning.

Vid permittering ska den anställda dock vara tillgänglig för arbete om behovet uppstår igen. Om arbetsgivaren beordrar den anställda att komma till jobbet, ska personen alltså göra det.

Tänk på! Du får inte ta ett annat arbete under permitteringstiden för att få upp din lön. Det beror på att du fortfarande är anställd med samma arbetsgrad som tidigare och ska stå till arbetsgivarens förfogande.

Rätt till lön vid permittering

En permitterad anställd har i regel rätt till samma lön som medan det fanns arbete. Rätten till lön vid permittering tas upp i lagen om anställningsskydd (LAS), där följande står i 21 §:

”En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.”

Denna bestämmelse i LAS är dock möjlig att avtala bort genom kollektivavtal. Det gäller så länge en central arbetstagarorganisation har slutit eller godkänt kollektivavtalet. I ett sådant fall gäller kollektivavtalet i stället för lagen, enligt LAS 2 § 4–5 st.

En arbetsgivare och facket kan alltså förhandla sig till ett avtal där de anställda inte har rätt till samma lön vid permittering, utan blir helt utan lön för den arbetstid som de inte jobbar.

Hitta ett fackförbund som hjälper dig med dessa frågor
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.