Vad innebär karenstid för facket?

Fackförbund har ofta en karenstid, vilket innebär att du måste ha varit medlem en viss tid i förbundet för att kunna få förhandlingshjälp. En vanlig karenstid ligger på minst tre månader.

Vad är förhandlingshjälp?

Förhandlingshjälp innebär att fackförbundet går in och ger dig juridiskt stöd. Det kan vara juridiskt stöd gällande arbetsvillkor, lön eller liknande situationer. Generellt sett kan man säga att förhandlingshjälp innebär hjälp med frågor inom området arbetsrätt.

Vanliga situationer att få förhandlingshjälp i

  • När du och arbetsgivaren inte kommer överens om exempelvis anställningsvillkor eller lön.
  • Om du blir uppsagd på ett sätt som inte är rätt.
  • När arbetsgivaren ska genomföra en förändring som kräver att de först förhandlar med facket.
  • Om det uppstått en tvist mellan dig och arbetsgivaren.
  • Om du behöver anmäla en arbetsskada eller försökt anmäla en arbetsskada men inte fått den godkänd av berörda försäkringsbolag eller myndigheter.

Tänk dock på att vad man får och inte får hjälp med av fackförbundet skiljer sig beroende på vilket fackförbund du är medlem i.

För att man ska få förhandlingshjälp behöver arbetsgivaren också i de flesta fall ha brutit mot sina skyldigheter gentemot dig som arbetstagare.

Karenstiden skiljer mellan olika fackförbund

För att få förhandlingshjälp behöver du alltså ofta ha genomgått en karenstid hos ditt fackförbund. Men det finns ingenting som säger hur lång eller kort en karenstid ska vara. Därför skiljer sig karenstiden ofta beroende på hos vilket fackförbund du är medlem.

Två vanliga karenstider är tre respektive sex månader. Därefter har du möjlighet att få individuell hjälp från fackförbundet.

Kontakta ditt fackförbund för att ta reda på vilken karenstid som gäller hos just dem.

Visste du? Under coronapandemin var det flera fackförbund som slopade karenstiden för nyblivna medlemmar.

Bli medlem i fackförbund i tid

Eftersom karenstiden i vissa fall kan vara relativt lång är det viktigt att du ser till att bli medlem i ditt fackförbund så snart som möjligt – ju tidigare, desto bättre. 

När det gäller tvister och arbetsrätt är det nämligen ofta svårt att hantera det med arbetsgivaren själv. Det är inte lätt att veta vad som gäller, vilka regler som finns eller hur det hela fungerar lagligt. Med fackförbundet bakom dig får du därför mycket bättre förutsättningar att lyckas lösa problemet.

Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.