Hur länge är man föräldraledig?

Hur länge du får vara föräldraledig beror på hur många barn du får samt om du är ensamstående eller lever i partnerskap. Ett visst antal dagar är reserverade för varje förälder, resterande dagar får man dela sinsemellan. För ett barn har man rätt till 480 föräldradagar.

Du får vara föräldraledig längre om du får flera barn

När du blir förälder har du rätt att vara föräldraledig. Hur många barn du får påverkar antalet föräldradagar. 

  • 1 barn – 480 dagar
  • 2 barn – 660 dagar
  • 3 barn – 840 dagar
  • 4 barn – 1 020 dagar

90 dagar är reserverade för varje förälder

Varje förälder får totalt 240 föräldradagar var. Är du ensamstående får du ta ut alla 480 dagar.

För barn som är födda 1 januari 2016 eller senare måste varje förälder ta ut minst 90 dagars föräldraledighet. De dagar du sedan har kvar får du antingen ta ut själv, överlåta till din partner eller avstå helt.

Är barnet fött före 1 januari 2016 gäller 2 obligatoriska månader för varje förälder.

Du kan dela upp föräldraledigheten i halvdagar

Du kan välja att dela upp dina dagar på lite olika sätt. Antingen som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels dagar (12,5 procent). Du kan däremot inte välja att vara föräldraledig på något annat sätt än dessa.

Du kan ta ut föräldraledighet tills barnet är 12 år

Hur länge du kan ta ut föräldraledighet beror på när ditt barn föddes. För barn födda den 1 januari 2014 eller senare har du möjlighet att ta ut föräldraledighet till den dag barnet fyller 12 år eller slutar årskurs 5. Från 4 års ålder kan du däremot bara spara 96 av dina totalt 480 dagar om du får ett barn. För tvillingar kan du spara 132 dagar efter fyra års ålder. 

Om ditt barn är fött före 1 januari 2014 har du rätt att vara föräldraledig tills dagen ditt barn går ut ur första klass. Om ditt barn däremot inte har hunnit fylla 8 år innan dess får du ta ut föräldraledighet fram till barnets 8-årsdag.

Tillfällig föräldrapenning i samband med födseln

Den förälder som inte är gravid har möjlighet att få ersättning för tio dagars ledighet i samband med barnets födelse. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

Tänk på! För varje barn får du tio dagars tillfällig föräldrapenning. Ett barn innebär tio dagar, tvillingar innebär tjugo dagar osv.

Det ska ge föräldern en möjlighet att vara med på förlossningen och barnets första tid i livet, samt ta hand om eventuellt andra barn i familjen. Det går även bra att dela upp dagarna och exempelvis vara hemma halva dagar och då få ersättning för halva tiden. Den som fått ett barn kan då vara hemma tjugo halva dagar istället för tio hela dagar.

Hitta ett fackförbund som hjälper med föräldraledighet
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.