Kvinna sitter och bläddrar i hög med journaler.Under Socialdemokraternas partikongress meddelade partistyrelsen att man nu kommer att utreda frågan om slopat karensavdrag skyndsamt. Foto: smolaw/Shutterstock.com

Nya regler

LO menar att karensavdraget är orättvist mot de yrkesgrupper som inte har möjlighet att jobba hemifrån, och yrkade under S-kongressen 2021 därför på att man ska avskaffa avdraget helt. Så blev det ju inte, men partistyrelsen beslutade däremot att skärpa sin tidigare hållning och ska nu skyndsamt utreda frågan. Det skriver Arbetet.

Under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg var Martin Berglund, kongressombud från Västerbotten och IF Metalls ombudsman, en av dem som argumenterade för att avskaffa karensavdraget. Han vittnar om anställda som stannat kvar på jobbet trots sjukdomssymtom för att slippa avdrag på lönen, eftersom det helt enkelt blir för dyrt.

– Karensen ökar ojämlikheten på arbetsplatsen och är en förlegad rest från en borgerlig syn på människan, sa han under kongressen.

Partistyrelsen ska utreda frågan skyndsamt

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande hade även hon avsikten att få partiet att argumentera för att man ska slopa karensavdraget helt. Så blev det ju inte riktigt, men däremot så skärpte partistyrelsen sin tidigare hållning i frågan, och man klubbade igenom en ny formulering utifrån partiets riktlinjer.

I formuleringen konstaterar partistyrelsen bland annat att inkomstbortfallet som uppstår för de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån är orättvis, och man därför vill utreda frågan skyndsamt.

Partistyrelsens svar kritiseras av facken

Före kongressen svarade partistyrelsen på de motioner som argumenterade för ett slopat karensavdrag. Här hänvisade man till en pågående utredning som ska se över att karensen ska avskaffas i så kallade kontaktnära yrken. 

I sitt svar nämner styrelsen även att facken och arbetsgivarna ska kunna förhandla bort karensavdraget i sina kollektivavtal. Men detta ställer sig facken kritiska till. Enligt facken kan detta nämligen innebära att de som går under ett sådant avtal blir tvungna att betala ett slopat avdrag med minskat löneutrymme.