Blurrad gång i matvaruhandel.Det finns flera svåra frågor att lösa i årets avtalsrörelse. Inom handeln finns det enligt Medlingsinstitutets generaldirektör stor risk för strejkvarsel. Foto: Fascinadora/Shutterstock.com

Avtal

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör, väntar sig strejkvarsel inom handeln under årets avtalsrörelse. Frågor som låglönesatsning och hyvling ser ut att bli svåra att lösa, och hon är beredd på att behöva tillsätta medlare, skriver Handelsnytt.

Om fack och arbetsgivare inte kan komma överens om löner och villkor i de årliga förhandlingarna om nya kollektivavtal är det Medlingsinstitutets uppgift att tillsätta medlare för att försöka förhindra att strejk bryter ut. De ska även sett till att ”märket” som förhandlas fram inom industrisektorn slår igenom på hela arbetsmarknaden.

I år, då lönekraven som industrifacken och LO presenterat ligger betydligt lägre än inflationen, är detta viktigare än någonsin.

Irene Wennemo varnar för pris-lönespiral

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör, konstaterar att det så klart inte är kul att få mindre pengar i plånboken, men tillägger att det kan gå att leva med om det gäller alla. Blir vissa yrkesgrupper kompenserade för inflationen vill andra också bli det, vilket hon menar kan leda till en pris-lönespiral.

Ser gärna ett tydligare märke

Om märket inte är tillräckligt tydligt blir det svårare för fack och arbetsgivare att komma överens. Och enligt Irene Wennemo har det varit lite si och så med den saken under de senaste avtalsrörelserna. Det gäller särskilt frågan om låglönesatsning. Facken menar att lågavlönade avtalsområden ska få procentuellt högre löneökningar, medan arbetsgivarna menar att märket i procent ska gälla för alla.

Facken kräver extra höjning av lägsta lönerna

Förutom en “vanlig” låglönesatsning kräver facken även en extra höjning av avtalens lägsta löner. För LO, där Handels är ett av facken, är detta extra viktigt då de är hårt drabbade av den höga inflationen.

Irene Wennemo menar att arbetsgivarna inom industrin har mött fackens krav med viss förståelse. Inom handeln däremot vill arbetsgivarna inte att minimilönerna ska höjas överhuvudtaget.

Frågan är med andra ord komplex. Precis som Wennemo påpekar blir kostnaderna för att höja lägstalönerna inte så stora eftersom det knappt är några som har dem, medan det blir betydligt dyrare inom hotell- och restaurangbranschen.

Hyvling en annan stötesten

En annan stötesten i årets avtalsrörelse ser ut att bli frågan om hyvling. För butiksanställda som riskerar stora inkomstbortfall är detta givetvis en viktig fråga, säger Irene Wennemo. Hon varnar dock för att det kan bli en svår nöt att knäcka i förhandlingarna. 

I huvudavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv är hyvling reglerat. Handels har förvisso inte skrivit under det, men enligt Irene Wennemo blir det svårt för Svensk Handel att komma överens om något som inte löper i linje med huvudavtalet.

Förväntar sig strejkvarsel

I ett Exceldokument brukar Irene Wennemo sammanställa en lista på de branscher hon tror kommer behöva medlare, och i år ligger handeln högst upp på listan.