Tvister

Tvisten i Göteborgs hamn mellan APT Terminals, Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet har pågått i många år. Ingenting ser ut att lösa konflikten just nu. Men det finns trots allt ett antal lösningar som skulle kunna lösa den långt pågående konflikten.

Vad som i dagsläget ska kunna lösa konflikten i Göteborgs hamn är det ingen som kan svara på. Parterna står långt ifrån varandra och inget verkar vara bra nog för att lösa konflikten. Till följd av rådande situation är det många som tycker till och ger sin syn på vad som skulle vara den bästa lösningen på problemet. Arbetet har sammanställt fem alternativa lösningar som kan få berörda parter att lägga ned stridsyxan. 

1. Hamnarbetarna tecknar ett hängavtal

Ett alternativ är att Hamnarbetarna tecknar ett avtal som efterliknar det avtal Transport har med arbetsgivaren. De får då rätt till fackligt arbete däremot kommer de inte få samma inflytande som Transport har. Ett hängavtal har redan erbjudits men Hamnarbetarna valde då att tacka nej till det. De vill inte ha ett avtal som bara Transport har inflytande över.

2. Göra fackförbunden jämbördiga med trepartsavtal

Med ett trepartsavtal skulle båda fackförbunden vara jämbördiga på arbetstagarsidan. Liknande avtal finns det bland lärarförbunden, där två lärarfack förhandlar gemensamt. Detta är något både Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM varit för. Däremot vill inte Transport gå med på en sådan lösning.

”De arbetar med direkt demokrati, det vill säga i deras fall att varje enskilt beslut som exempelvis detaljerna i ett avtal skall förankras hos medlemmarna. Det är inte fel, men det är ett annorlunda sätt att arbeta och det är en av anledningar till att vi inte tror att ett trepartsavtal är en framkomlig väg”, skriver Transport i ett pressmeddelande.

3. Skriva separat avtal för vardera fackförbund

Att skriva ett separat fullvärdigt avtal skulle vara ett alternativ för Hamnarbetarförbundet. Problemet är bara att Transportarbetarförbundet i så fall skulle kunna kräva skadestånd. Däremot har Mats Glavå, docent i arbetsrätt, sagt att Transport kan avstå sådana krav. Exempel på branscher där flera fack organiserar samma yrkesgrupp är inom public service. Där har både Unionen och Journalistförbundet (SJF) avtal. Det har dock skapat osämja efter att journalister lämnat SJF för Unionen.

4. Lämna Hamnarbetarförbundet och gå med i Transport

Hamnarbetarförbundets medlemmar skulle kunna lämna för Transport. De skulle även få majoritet i den lokala avdelningen då de har flest medlemmar. Medlemmarna har dock stannat kvar i Hamnarbetarförbundet som från en början var en utbrytning ur Transport.

”Om ni verkligen är intresserade av ett kollektivavtal med tillhörande fredsplikt, välkomna till oss så tar vi ansvar tillsammans!”, skriver Transport i pressmeddelandet.

5. Se över rådande lagstiftning

Till följd av konflikten i hamnen har regeringen beslutat sig för att se över konflikträtten. Man ska se över vilken rätt man har till stridsåtgärder när det finns ett avtal och när stridsåtgärderna syftar till något annat än krav på kollektivavtal. Från fackligt håll är detta något som skapar oro medan arbetsgivarsidan önskat ändrade regler.