Läkare skriver journal, patient i bakgrunden.Vårdförbundet var ett av de fem TCO-förbund som tappade medlemmar under 2022. Foto: EM Karuna/Shutterstock.com

Rapporter

Det blev en blygsam tillväxt på 0,6 procent för förbunden inom TCO förra året, vilket är en bra bit från rekordsiffran under 2020. Det minsta förbundet SYMF ökade mest, medan Journalistförbundet stod för den största procentuella nedgången. Vårdförbundet, som är ett av de största förbunden, tappade dock flest antal medlemmar. Det skriver Arbetsvärlden.

Som helhet växte TCO-förbunden en aning under 2022, även om det som sagt inte är tal om siffror vi såg under rekordåret 2020 då förbunden fick hela 34 000 nya medlemmar. Förra året fick de tolv förbunden totalt 5 964 nya medlemmar.

Unionen är störst, men SYMF växte mest förra året

Det är fortfarande Unionen som innehar titeln som Sveriges största fackförbund om man ser till medlemsantalet på 599 835 yrkesverksamma. Under 2022 växte Unionen med 1,3 procent.

Den största ökningen står dock SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) för med 5,3 procent. Nu ska man i och för sig komma ihåg att detta också är det minsta förbundet inom TCO, vilket innebär en högre procentuell ökning. Medlemsantalet ökade “bara” med 76 personer.

Journalistförbundet backade mest procentuellt

Fem TCO-förbund tappade dock medlemmar förra året, närmare bestämt Journalistförbundet, Finansförbundet, ST, Vårdförbundet och Forena. Journalistförbundet tappade mest procentuellt sett med 2,9 procent. Det motsvarar 294 personer, vilket innebär att Journalistförbundet nu har totalt 9 909 medlemmar.

Sett till antal medlemmar var det dock Vårdförbundet som backade mest. 1 131 medlemmar lämnade förbundet förra året, men eftersom det är ett av de största TCO-förbunden med totalt 90 955 medlemmar så blir den procentuella nedgången inte lika stor.

Fortfarande preliminära siffror

Arbetsvärlden har hämtat siffrorna från Medlingsinstitutet, men man ska komma ihåg att dessa siffror fortfarande är preliminära. De officiella siffrorna kommer den 22 februari när Medlingsinstitutet publicerar sin årsrapport. Värt att nämna är också att Arbetsvärlden bara har visat siffror som omfattar yrkesverksamma medlemmar, och inte studenter eller pensionärer.