Närbild på persons händer som bläddrar i dokument.Av LO:s förbund är det fem som har skrivit på det nya huvudavtalet, medan nio fortfarande står utanför. Detta innebär att las kommer skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper. Foto: smolaw/Shutterstock.com

Avtal

Om mindre än en månad införs förändringar i anställningstryggheten, dels i lagen om anställningsskydd men dels även i ett nytt huvudavtal. Hittills är det bara fem LO-förbund som anslutit sig till huvudavtalet, medan nio förbund fortfarande står utanför. Det innebär att anställningsskyddet kan komma att skilja sig mellan olika arbetaryrken, konstaterar Arbetet.

När förändringarna i anställningstryggheten träder i kraft den 1 oktober kommer det bli enklare för arbetsgivare, men samtidigt stärks stödet för anställda som tvingas byta jobb eller vill börja studera för att förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Dessa förändringar ska ske i lagen om anställningsskydd, även kallad las, men även i ett nytt huvudavtal.

För att du ska omfattas av de nya villkoren måste ditt fackförbund ha skrivit på det nya huvudavtalet. I dagsläget är det bara fem av LO-förbunden som har skrivit under, medan nio förbund står utanför.

Hotell- och restaurang, IF Metall, Kommunal, Pappers och Seko är anslutna

De fem LO-förbund som har anslutit sig till det nya huvudavtalet är Hotell- och restaurang, IF Metall, Kommunal, Pappers och Seko. Musikerförbundet har meddelat att de kommer ta ett beslut i samband med ett styrelsemöte den 13–14 september. I listan nedanför ser du vilka LO-förbund som fortfarande står utanför.

Olika regler för LO-medlemmarna

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson konstaterar att det nu blir olika regler för organisationens medlemmar och tillägger att det givetvis hade varit enklare om alla hade samma villkor att förhålla sig till. Han påpekar dock att detta inte är någon unik situation. Det var vissa förbund som ställde sig utanför även när det förra huvudavtalet slöts 1983.

Vissa förbund avvisar avtalet mer bestämt än andra

Enligt Arbetet är det dock vissa förbund som avvisar huvudavtalet mer bestämt än andra. Byggnads har till exempel sagt ett tydligt nej och menar att detta knappast inte kommer att ändras i första taget. GS-facket och Elektrikerna meddelar däremot att de säger nej just nu, men att de inte utesluter ett ja längre fram.

Kan ansluta sig vid varje årsskifte

LO-förbunden som inte skriver under avtalet från början har möjlighet att ansluta sig vid varje årsskifte. I huvudavtalet finns även en punkt som öppnar upp möjligheten för förbund att ansluta sig vid andra tidpunkter, förutsatt att LO och Svenskt Näringsliv är överens om det.