Hur fungerar las?

Las, Lagen om anställningsskydd, begränsar arbetsgivarens möjlighet att säga upp dig. Las förhindrar även i viss mån arbetsgivaren att välja fritt vid anställning, eftersom en tidigare anställd kan ha förtur till en återanställning.

För att bli uppsagd eller avskedad krävs saklig grund

För att en arbetsgivare ska få säga upp dig krävs saklig grund. Med det menas arbetsbrist eller personliga skäl. Oavsett vad arbetsgivaren har för grund måste arbetsgivaren först ha prövat möjligheten till omplacering. Det förutsätter dock att du som anställd har de kvalifikationer som krävs för jobbet du omplaceras till.

Det är skillnad på att bli uppsagd och att bli avskedad. När du blir uppsagd måste du normalt arbeta under hela uppsägningstiden, och du behåller löne- och anställningsvillkoren. Blir du avskedad har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående.

Personliga skäl

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl innebär att du har misskött ditt arbete. Det kan exempelvis handla om otillåten strejk eller olovlig frånvaro.

I vissa fall kan sjukdom vara skäl nog för uppsägning. Det kan bli aktuellt om din arbetsförmåga har blivit så nedsatt att du inte kan utföra betydande arbete.

Tänk på! Sjukdom är inte skäl för uppsägning så länge du förväntas bli helt frisk.

Har du grovt åsidosatt dina skyldigheter gentemot din arbetsgivare kan du bli avskedad. Grunderna är desamma som personliga skäl, men skillnaden är att det rör sig om grov misskötsamhet. Det kan då handla om att du har begått en brottslig handling. 

Arbetsbrist

Arbetsbrist kan uppstå om ett företag går med förlust och måste minska personalstyrkan. Arbetsgivaren måste dock överväga flera olika möjligheter innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt.

Tänk på! Arbetsgivaren avgör när det har uppstått arbetsbrist.

Arbetsgivaren kan inte säga upp vem som helst om det uppstår arbetsbrist. Finns det inget kollektivavtal om turordning är det las regler om turordning som ska tillämpas. Där står det att den som senast kom in ska lämna först, det vill säga sist in, först ut.

För att få stanna krävs även rätt kvalifikationer för arbetet.

Om det rör sig om ett litet företag på färre än tio personer får arbetsgivaren frånse las turordningsregler. Arbetsgivaren får då undanta två arbetstagare som har extra betydelse för verksamheten.

Du kan ha rätt att bli återanställd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha så kallat företrädesrätt. Det innebär att om företaget behöver återanställa inom nio månader från dess att du blev uppsagd har du rätt till företräde.

De krav som finns är att du måste ha varit anställd i minst 12 månader de senaste tre åren samt att du uppfyller kvalifikationskraven för jobbet.

Uppsägningstiden varierar beroende på om du säger upp dig eller blir uppsagd

Uppsägningstiden skiljer sig åt beroende på om du blir uppsagd eller säger upp dig.

Om du säger upp dig själv och inte omfattas av något kollektivavtal och du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid gäller en månads uppsägningstid enligt las.

Om du i stället blir uppsagd, inte omfattas av något kollektivavtal och du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid bestäms din uppsägningstid genom las. Hur lång uppsägningstiden är beror på hur länge du har jobbat på arbetsplatsen.

  • Mindre än 2 år –1 månad
  • Minst 2 år men kortare än 4 år – 2 månader
  • Minst 4 år men kortare än 6 år – 3 månader
  • Minst 6 år men kortare än 8 år – 4 månader
  • Minst 8 år men kortare än 10 år –5 månader
  • Minst 10 år och mer – 6 månad
Tänk på! Blir du avskedad måste du lämna din anställning omedelbart utan rätt till någon uppsägningstid.
Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka