Kan jag vara med i svenska fackförbund om jag arbetar utomlands?

Om du jobbar utomlands och vill bli medlem i ett svenskt fackförbund behöver företaget du jobbar på ha ett svenskt organisationsnummer. Är du däremot medlem sedan tidigare finns det flera fackförbund som erbjuder sina medlemmar ett fortstatt medlemskap även under utlandsvistelsen. 

Många fackförbund erbjuder sina medlemmar som arbetar i EU/EES-land möjlighet att stanna kvar i fackförbundet med statusen “Utlandsvistelse”. 

5 saker att tänka på när du ska jobba utomlands

  1. Jämför fackförbund som kan hjälpa dig vid din utomlandsvistelse. Är du inte medlem i ett fackförbund sedan tidigare behöver du jämföra fackförbund för att hitta det som passar dig bäst vid arbete utomlands.
  2. Se över ditt nya arbetsavtal noga innan du skriver på. Innan du skriver på det nya avtalet måste du läsa igenom det noga och ha dina rättigheter som arbetstagare i det aktuella landet i åtanke. Ta kontakt med ditt fackförbund och gå genom villkoren tillsammans med dem. Vid felaktiga villkor kan ditt fackförbund hjälpa dig att ta kontakt med din nya arbetsgivare för att omförhandla villkoren. 
  3. Lägre månadsavgift. När du arbetar utomlands behöver du endast betala halva eller den lägsta möjliga månadsavgiften för ditt medlemskap. Jobbar du däremot för ett svensk företag inom Norden baseras månadsavgiften på din inkomst. 
  4. Kolla upp din lokala fackförening. Även om ditt medlemskap i det svenska fackförbundet fortlöper kan det vara bra att leta upp din lokala fackförening. Då kan du få råd och stöd från ett fackförbund som är insatt i det aktuella landets arbetssystem. 
  5. I vissa länder blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad. Hos de flesta europeiska länder ansluts du automatiskt till deras a-kassa. Jobbar du däremot i Danmark eller Finland behöver du ansöka om medlemskap i a-kassan på egen hand.
Tänk på! När du flyttar tillbaka till Sverige finns möjligheten att tillgodoräkna dig arbetad och arbetsförsäkrad tid. Detta gäller i länder inom EU, EES och Schweiz.

Hitta bästa svenska fackförbundet

När du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund

Om företaget du jobbar på inte har ett svenskt organisationsnummer och du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund under din utlandsvistelse kan du få hjälp av Arbetsförmedlingen eller EFS, Europeiska fackliga samorganisationen. 

  • Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen utland ingår i ett nätverk med andra länders arbetsförmedlingar. Där kan du få hjälp med information om löneläge, levnadsförhållanden, sociala förmåner och branschutveckling. Inom EU-området har man som svensk medborgare rätt att utnyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna.
  • Europeiska fackliga samorganisationen. Europafackets roll inom EU är att förhandla med motsvarande arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå för att ingå kollektivavtal i vissa specifika frågor. Löneförhandlingar sker däremot enbart på nationell och lokal nivå. En annan viktig roll är att bedriva opinionsarbete på Europanivå för att stärka sina medlemmars intressen. 
Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka